Kaplica pw. NSPJ w Przytocku

Kaplica pw. NSPJ w Przytocku w Domu Pomocy Społecznej.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/142/biesowice-sw-andrzeja-boboli
Numer telefonu: 59 857 78 10

Porządek mszy świętych:Niedziela: 8:15 (dla pensjonariuszy), 11:00

Lokalizacja: