Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyczechach

Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyczechach.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/42/bincze-swietej-rodziny
Numer telefonu: 59 833 68 78

Porządek mszy świętych:


Czwartek: 17:00 (IX - IV o 16:30)

Niedziela: 9:00

Lokalizacja: