Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela w Bukówku

Kościół w stylu gotyckim/neogotyckim. Wzniesiony w XVI wieku. Poświęcony 8.12.1947r.


Dane kontaktowe:


Strona internetowa: http://www.diecezjakoszalin.pl/parafia/szczegoly/23/dobrowo-sw-jana-kantego
Numer telefonu: 94 311 14 64
E-mail: jankantydobrowo@wp.pl

Porządek mszy świętych:


Wtorek: 17:00 (zima), 18:00 (lato)

Niedziela: 9:00

Lokalizacja: