Modlitwy

Modlitwa o dobrą śmierć

Wielu ludzi, a pewnie większość boi się śmierci. Bez względu na ich stosunek do wiary mają obawy przed zakończeniem swojego życia na ziemi.

Dlaczego boimy się śmierci?

Część osób po prostu nie chce rozstawać się ze swoim życiem, przyjaciółmi, zwyczajami. Jest to naturalne przywiązanie do rzeczy doczesnych. Wielu z nas boi się cierpienia związanego z umieraniem, a niektórzy mają lęk przed pustką. Rzadko o tym się mówi, bo temat śmierci nadal jest tematem nielubianym, ale w przypadku wierzących największą obawa jest niepewność naszego losu na Sądzie Ostatecznym. Czy słusznie?

Czy żyjemy tak, aby podobać się Bogu?

Jeśli jest w nas duża obawa, że nie zasłużymy na niebo to powinniśmy przemyśleć ten temat. Jeśli staramy się być dobrymi uczniami Chrystusa to obawa przed sądem powinna być mniejsza od wiary w nasze zbawienie. Nawet biorąc pod uwagę nasza pokorę to Pan Bóg chce abyśmy czekali na spotkanie z nim w radości.

Aby nabrać pewności, co do swojego życia i losu w bożych rękach możemy modlić się modlitwą o dobrą śmierć. Może być też tak, że obawiamy się nagłej śmierci akurat, gdy utracimy stan łaski uświęcającej. Wtedy również polecamy poniższą modlitwę.

Modlitwę możemy przeredagować, aby modlić się o dobrą śmierć dla drugiej osoby. A jeśli jesteśmy świadkami czyjegoś odejścia z tego świata to pomódlmy się również Litanią przy umierających lub Litanią przy konających.

Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć

Maryjo Niepokalana, Tobie polecam
siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności.
Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień
Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie
grzechów, przyjęcia sakramentu chorych
jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela,
oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii
świętej. Królowo Aniołów,
razem z Aniołami wprowadź moją duszę do
wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *