Wiara i Kościół

Jak przebiega bierzmowanie?

Przebieg bierzmowania jest bardzo istotną sprawą dla kandydatów. Wiedza, co i kiedy będzie miało miejsce daje poczucie dobrego przygotowania. Również znajomość wypowiadanych treści jest bardzo ważna.

Ile trwa bierzmowanie?

Uroczystość bierzmowania zazwyczaj trwa 1,5 godziny, rzadko zdarza się, aby zakończyła się szybciej. Dużo zależy od liczby kandydatów i długości wygłaszanej homilii. Sakramentu Bierzmowania udziela biskup.

Bierzmowanie krok po kroku

Bierzmowanie ma oczywiście miejsce w trakcie Mszy Świętej. Do momentu czytań i ewangelii wszystko przebiega jak na standardowej mszy, oczywiście przywitanie jest bardziej uroczyste i skierowane szczególnie do kandydatów.

Po ewangelii następuje dialog wprowadzający, pomiędzy kapłanem a biskupem.

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

Następnie biskup wygłasza homilię, w której zazwyczaj wyjaśnia zebranym znaczenie sakramentu bierzmowania. Po tym następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Kandydaci ustawiają się w określony w danej parafii sposób przez ołtarzem.

Biskup: Pytam każdego z was: czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy zgromadzeni: Amen.

Następnie następuje gest włożenia rąk na głowy kandydatów. W sakramencie bierzmowania wykonuje się go dwa razy. Teraz wykonuje go biskup i kapłani odprawiający Mszę Świętą.

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen

Po tym następuje namaszczenie krzyżmem dokonywane wraz z ponownym nałożeniem rąk. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata i podaje jego imię biskupowi albo kandydat sam podaje swoje imię. Biskup kreśląc świętym olejem znak krzyża na czole każdego kandydata z osobna mówi:

Michale, Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. (przykładowe imię)

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą. 

Bierzmowany: I z duchem twoim.

Następnie liturgia przebiega standardowo, a na koniec Mszy Świętej biskup udziela młodzieży specjalnego błogosławieństwa.

Materiały graficzne pochodzą ze strony www.pl.pinterest.com

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *