Wiara i Kościół

5 przykazań kościelnych

Każdy człowiek ma skłonność, większą lub mniejszą, do lenistwa. Lubimy rozwiązania wygodne i dopasowane do nas. Wszechobecne zasady często staramy się omijać lub interpretować tak, aby nie były dla nas problemem. Czy więc kolejny zestaw zasad dla osoby wierzącej jest potrzebny?

Każdy chrześcijanin kieruje się, a przynajmniej stara się kierować w życiu Dekalogiem, czyli przykazaniami danymi od samego Pana Boga. Dekalog ma swoje źródło w Piśmie Świętym, a jego przestrzeganie zapewnia człowiekowi czyste serce. Jednak chrześcijaństwo to religia, która łączy się z życiem liturgicznym. Tak jak nie można być niepraktykującym katolikiem, tak nie można traktować sakramentów i obrzędów liturgicznych jako coś dobrowolnego.

I dlatego istnieją przykazania kościelne, które odnoszą się do praktycznej strony wiary i życia kościelnego. Mają one być drogowskazem dla każdego człowieka i mają stanowić barierę dla naszego, podświadomego czasem, lenistwa. Mają nas mobilizować, nawet jeśli chcielibyśmy po raz kolejny odłożyć spowiedź świętą, czy zaprzestać niemodnego piątkowego postu.

Treść przykazań kościelnych:

  1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Święta nakazane i odpoczynek

Pierwsze przykazanie jest tożsame z trzecim przykazaniem z Dekalogu. Ale jest to na tyle istotna kwestia, że nie ma wątpliwości, że powinna pojawiać się wszędzie, gdziekolwiek mówi się o obowiązkach osoby wierzącej.

Minimum jeśli chodzi o sakramenty

Punkty drugi i trzeci wydają się bardzo niewymagające, ale starajmy się patrzeć szeroko. Są miejsca i osoby, które nie koniecznie mają możliwość uczestniczenia w Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Sakramencie Eucharystii. A z drugiej strony, dla wielu osób, które odwróciły się od Pana Boga może to być  punkt zwrotny i początek nawrócenia.

Post i jałmużna znowu w modzie?

Przykazanie odnoszące się do postów wydaje się naturalne i sięga czasów biblijnych. Jego waga w dzisiejszych czasach jest jednak dużą większa. Dzisiaj żyjemy tak, aby niczego nie musieć sobie odmawiać. Jedynie wysiłek fizyczny i wyrzeczenia na korzyść ciała są modne, a przecież posty są jest trening dla duszy. Więc, czy nie możemy ich na nowo polubić?

Ostatnie przykazanie jest bardzo ogólne i nie ma na celu zmuszać nas do wrzucania na tacę 20 zł zamiast 2 zł. Chodzi bardziej o to, żebyśmy nie zapominali, że za Kościół jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, zbiorowo. Jest to nasz Dom, a każdy o swój Dom się troszczy. Finansowo, duchowo i emocjonalnie.

5 przykazań kościelnych

5 przykazań kościelnych to nie dodatkowy bagaż dla chrześcijanina, ale to kolejne życiowe drogowskazy. Traktujmy je jak dobre rady i nie zapominajmy o nich podczas rachunku sumienia.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *