Modlitwy

Anioł Pański

Anioł Pański to piękna i wyjątkowa modlitwa mówiąca o zwiastowaniu Maryi. Według tradycji była odmawiana rano i wieczorem podczas bicia w dzwony, niekiedy nawet trzy razy dziennie. Aktualnie nadal praktykuje się jej odmawianie. W Watykanie jest celebrowana w każdą niedzielę przez papieża i łączy się z krótką katechezą oraz błogosławieństwem.

O czym mówi modlitwa Anioł Pański?

Modlitwa Anioł Pański wspomina wydarzenia zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela i wcielenia Jezusa Chrystusa. Mówi też o pokornym pełnym zaufania zachowaniu Maryi i zawiera prośbę do Maryi o modlitwę za nas. Na końcu jest modlitwa błagalna bezpośrednio zwrócona już do Pana Boga. Ta treść przeplatana jest modlitwami Zdrowaś Maryjo. Zatem treść modlitwy Anioł Pański jest ciekawa, prosta i pełna oddania Maryi. 

Kiedy odmawiamy modlitwę Anioł Pański?

Modlitwa Anioł Pański jest bardzo stara. Już od średniowiecza odmawiano ją podczas bicia dzwonów. Już wtedy sam zakon franciszkanów wprowadził zwyczaj tą modlitwę jako poranną i wieczorną. Dzisiaj w zależności od lokalnych zwyczajów odmawiana jest rano, rano i wieczorem lub nawet trzy razy dziennie. Jedynie w okresie wielkanocnym jest zastępowana inną modlitwą.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

V. Oto ja Służebnica Pańska.
R. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

V.A Słowo Ciałem się stało.
R.I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *