LitanieModlitwy

Litania przy konających

Cierpienie jest głównym powodem przed który boimy się śmierci. Cierpiąc często zapominamy o wartości cierpienia i o tym, że jednoczy nas ono z Chrystusem.

Jak modlić się przy umierających?

Bycie świadkiem czyjegoś odejścia z tego świata jest bardzo trudne, szczególnie gdy ta osoba widocznie cierpi w tych swoich ostatnich chwilach na tej ziemi. Modląc się za nią, bez względu na to jaką modlitwę wybierzemy, powinniśmy robić to bez pośpiechu i z szacunkiem. Wskazany jest cichy i spokojny ton głosu oraz przerwy na chwile ciszy, a jeśli nie możemy uspokoić rzewnego płaczu lepiej abyśmy modlili się w myślach.

Litania przy konających

Litania przy konających to jednak z wielu możliwości modlitw na tak szczególne sytuacje. Możemy modlić się również litanią przy umierających, modlitwą o dobrą śmierć czy Różańcem. Dobrze wybrać modlitwę tematyczną, ale nie zawsze mamy takową pod ręką. Pamiętajmy również, że możemy modlić się swoimi słowami, bo modlitwa to przecież rozmowa z Bogiem.

Litania przy konających

Panie, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Matko Boża, módl (módlcie) się za niego (nią).
Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święci Wojciechu i Stanisławie,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Kamilu,
Święty Janie Boży,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,

Tu należy wspomnieć świętych patronów umierającego lub jego rodziny.

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź nam miłościw, wybaw go (ją), Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw go, Panie.
Od każdego grzechu, wybaw go, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw go, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw go, Panie.
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw go, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw go, Panie.

Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś mu (jej) odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *