Uncategorized

Jak odmawiać różaniec?

 

Różaniec należy do jednej z tradycyjnych modlitw, które towarzyszą katolikom od wielu lat. Jego konstrukcja w pewien sposób narzuca kolejność i częstotliwość powtarzania modlitw. Miesiącem, w którym powinno się codziennie odmawiać różaniec jest październik. Jest to jednak modlitwa uniwersalna, którą odmawiać można całym rokiem za różne intencje. W zależności od pory roku,dnia tygodnia oraz okresu liturgicznego, kładzie się większy nacisk na konkretną część różańca, który odmawia się podczas różańca.

W jakiej kolejności odmawia się modlitwy?

Odmawiając różaniec należy przesuwać w dłoniach kolejne paciorki różańca, dzięki którym liczy się powtórzenia modlitwy. Na samym początku, gdy w palcach trzyma się krzyżyk znajdujący się na początku różańca, odmawia się Skład Apostolski, następnie przesuwając palec dalej, kolejno odmawia się: Ojcze Nasz, trzy paciorki Zdrowaś Mario, a następnie modlitwę zaczynającą się od słów Święty Boże. W tym momencie nasze palce znajdują się na połączeniu kółka różańcowego, czyli na medaliku. W tym miejscu zaczyna się czytać tajemnice różańca. Po przeczytaniu jej znów odmawia się Ojcze Nasz, a następnie zgodnie z liczbą paciorków, następuje 10 razy Zdrowaś Mario. Patrząc na budowę różańca, łatwo się domyśleć, że paciorki osobno oddzielone łańcuszkiem, są to te, na których czyta się tajemnicę różańca, natomiast 10 koralików znajdujących się niedaleko siebie, to te na których powtarza się modlitwę Zdrowaś Mario. I w ten sposób należy powtarzać całą modlitwę, aż do momentu, gdy zakończy się pełen obrót na różańcu i znów zatrzymamy się na medaliku.

Jakie są tajemnice różańca i kiedy należy je odmawiać?

Obecnie mamy cztery tajemnice różańca. Są to: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne oraz Tajemnice Chwalebne. Początkowo tylko trzy tajemnice były odmawiane, jednak papież Jan Paweł II uzupełnił tajemnicę o część, zwaną Tajemnicami Światła. W roku liturgicznym zazwyczaj kładzie się nacisk na tajemnice różańca, które odpowiadają wydarzeniom świętowanym zgodnie z kolejnością roku liturgicznego. Jeśli jednak patrzeć na zwykły tydzień, to kolejność odmawiania tajemnic wygląda następująco:

  • Tajemnice Radosne w poniedziałek i sobotę,

  • Tajemnice Światła w czwartek,

  • Tajemnice Bolesne we wtorek i piątek,

  • Tajemnice Chwalebne w środę i niedzielę.

Za pomocą samego różańca wykonuje się również inne modlitwy, takie jak Koronkę do Serca Pana Jezusa. Sam różaniec w swojej tradycyjnej odsłonie, należy do modlitw maryjnych. Jego odmawianie w kościele odbywa się regularnie w październiku, jednak można spotkać się z odmawianiem go w kaplicy w przeddzień pogrzebu. Wówczas różaniec odmawiają najbliżsi w intencji za zmarłą osobę. Sam różaniec jest modlitwą znaną na całym świecie, która regularnie jednoczy ludzi we wspólnej modlitwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *