Wiara i Kościół

Siedem darów Ducha Świętego

Siedem darów Ducha Świętego to dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego na chrzcie i przy bierzmowaniu.

Duch Święty jest Trzecią Osobą Bożą. Jest On pierwszym i największym darem Boga dla człowieka. Dlaczego to właśnie on Niego dostajemy siedem bardzo ważnych darów?

Po co Duch Święty i jego dary?

Duch Święty, którego Ojciec i Syn posyłają ludziom jest po to, aby w ten sposób zawsze być w nich i prowadzić ich przez życie. Dary Ducha Świętego raczej nie dają nam tych darów, a raczej dopełniają i udoskonalają te cnoty w nas. Duch Święty jest obecny w człowieku od chwili Chrztu, a jeszcze bardziej poprzez Bierzmowanie i inne Sakramenty, działa w nim i ubogaca go swymi darami.

Dary Ducha Świętego i po co je mamy:

  1. Dar mądrości, aby dostrzegać Boga i widzieć wszystko w Jego świetle, Jego oczami. Aby mądrość Boża była mocniejsza od mądrości ludzkiej i abyśmy widzieli między nimi różnice.
  2. Dar rozumu, aby zrozumieć to co dzieje się z nami i z innymi ludźmi. Aby wnioski były zgodne z logiką Boga i prowadziły nas do bliskości z Nim i drugim człowiekiem.
  3. Dar rady, aby dokonywać słusznych wyborów i rozróżniać, dobro od zła i tym też dzielić się z innymi.
  4. Dar męstwa do wyznawania swoich przekonań i odwagi do postępowania zgodnego z przekonaniami. Aby umieć powiedzieć tak dobru, a nie – złu.
  5. Dar umiejętności, aby radzić sobie w doczesnym życiu przy zachowaniu mądrości bożej.
  6. Dar pobożności, aby mimo pokus pozostawać w relacji z Bogiem w pokorze i wdzięczności.
  7. Dar bojaźni Bożej, aby chęć posłuszeństwa Bogu wynikająca z pobożności była silniejsza niż życie raz z Bogiem, raz bez Boga.

Jeśli od przygotowań do Bierzmowania minęło wiele lat, a te dary zatarły się w naszej pamięci odświeżmy sobie tą listę i pomódlmy się do Ducha Świętego, aby je w nas rozpalił. Zapewne nie wszystkie działają w nas, tak ja powinny.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *