ModlitwyNowenny

Nowenna do Bożej Opatrzności

Opatrzność Boża czuwa nad nami każdego dnia i w każdej chwili. Chociaż po ludzku trudno pojąć, czym jest to warto się do Niej modlić i Ją czcić. Pan Bóg szczególnie obdarza łaskami te osoby.

Obietnice dla modlących się do Bożej Opatrzności

Dla osób, które będą czciły Opatrzność Bożą dane jest dwanaście obietnic. Wszystkie obietnice związane są z darowaniem łask, zarówno duchowych, jak i bardziej ziemskich (w tym również materialnych). Pan Bóg prosi jednocześnie, abyśmy zwracali się do Niego z wszystkimi prośbami. A poniżej przedstawiamy wspomniane wcześniej obietnice.

1.    Obiecuję, każdemu kto będzie miał we czci i i poważaniu Świętą Bożą Opatrzność pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.
2.    Obiecuję, czcicielom łaskę, że choć ktoś odmówi  jeden raz tą Nowennę w całości, nie zazna Ognia Piekielnego.
3.    Obiecuję czcicielom,  łaskę pomnożenia Bożej Opieki  w swerze ducha, przed nadmiernymi atakami  i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi.
4.    Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie.
5.    Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą.
6.    Obiecuję stałą opiekę materialna tym osobom, które modlić się będą o opiekę Bożej Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci co będą się modlić i wstawiać za inne osoby.
7.    Obiecuję, czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej jaka jest wobec nich, a także wobec ich bliskich i znajomych w intencji których modlić się będą.
8.    Obiecuję wzrost Cnót i Życia Bożego u tych, którzy będą się modlili tymi modlitwami tej nowenny.
9.    Obiecuję wzrost  i rozrost Łaski Bożej w duszach ludzi modlących się tymi modlitwami.
10.  Obiecuję nawrócenie się dla szczególnie zatwardziałych grzeszników
11.  Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych dla ludzi opętanych i owładniętych.
12.  Obiecuję  modlącym  się tymi modlitwami specjalnej Łaski Bożej tzw. Łaski Niespodzianki.

Nowenna do Opatrzności Bożej

Jedną z możliwości czczenia Opatrzności Bożej jest modlitwa nowenną. Jest to dość długa i złożona modlitwa, ale absolutnie nietrudna. Każdy dzień zawiera w sobie modlitwę Litanią do Opatrzności Bożej i Koronką do Opatrzności Bożej, Dziesiątkę Różańca oraz dodatkowe modlitwy specjalne, które są zamieszczone niżej. Módlmy się nią, jeśli tylko mamy czas, bo modlitwy kilkudniowe, które można rozłożyć na cały dzień naprawdę zbliżają do Pana Boga.

Modlitwa Wstępna.

Bądź uwielbiona Boża Opatrzności we wszelkiej opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju odprawić tę nowennę. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do ciebie. (Tu wymień jakie prośby.) Spraw o wieczny Boże abym zawsze i z ochotą wypełniać Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100%wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża Opatrzność. Amen.

 

1 Dzień Nowenny

W pierwszym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.
Wszechmogący Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia nią. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

2 Dzień Nowenny

W Drugim i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem. (Wymień jakim.) dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc
Wszechmocny stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu papieżowi a następcy Św. Piotra Apostoła. (Wymień kogo.) Daj jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną mocną ręką prowadził Kościół święty, i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującemu mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie dla niego sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Opatrzność stale czuwała nad nim i pomogła osiągnąć jak najwyższe poziomy swojej osobistej świętości. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

3 Dzień Nowenny.

W trzecim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Biskupami całego Kościoła Świętego.
O wielka przemożna Boża Opatrzności, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim Biskupom Całego Kościoła Świętego. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić na tyle z sił Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech nit z demonów nic nie wciela w rzycie Lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże Biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj także, odpowiednie światło Ducha Świętego dla nich, aby nigdy nie obnosili się żyjąc ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z Pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary. Uwolnij ich, od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła a nie jego kulą u nogi. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

4 Dzień Nowenny.

W czwartym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Kapłanami całego Kościoła Świętego.
O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze zaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tą pomoc proszą. O Święta Boża Opatrzności zechciej na tyle obudzić serca wiernych, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów. Odpędź wszelkie demony od kapłanów, i spraw aby nigdy nikim nie gardzili ani nie wynosili się nad nikogo. Udziel im niezbędnej Łaski Pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest pomoc, i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować. O dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wzbije się w pychę, i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego balastu, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie jego Balastem. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

5 Dzień Nowenny.

W piątym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad Całym Ludem Wiernym,  całego Kościoła Świętego.
Jedyny Boże zechciej rozciągnąć Płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym  ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki Materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powody skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym co mają więcej środków do życia niż inni, aby ci potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

6  Dzień Nowenny.

W szóstym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą Świętym Duszom Czyścowym całego Kościoła Świętego.
Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym duszom czyścowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie. My wiemy, że poprzez swoje przewiny, zaciągnęły przewiny wobec Świętej Bożej Sprawiedliwości. Prosimy ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie nad tymi duszami i zechciej uwolnić od mąk czyścowych jak najwięcej tych dusz. Spraw, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

7 Dzień Nowenny.

W siódmym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi.
O Święty Świętych, proszę Twój Święty Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad moimi (naszymi) rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi. Daj tym żyjącym rodzicom wiele radości życia nawet w cierpieniu. Daj siłę i Moc, aby nigdy nie upadli ponad siły. Zechciej dać im Łaskę Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni wiernie trwając przy Tobie. Tym zmarłym naszym rodzicom, daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech. Daruj im resztę ich kar, i uwolnij ich z pęt czyścowych. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

8 Dzień Nowenny.

W Ósmym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o Przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszego rodzeństwa, naszych rodzin, oraz osoby nam bliskie.
O Przenajświętsza Boża Opatrzności. Bardzo proszę Twój święty Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz opiekę, nad moim (naszym) rodzeństwem, nad moimi (naszymi) rodzinami oraz bliskimi mi (nam) osobami. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia, działanie złych nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Bożej Opatrzności. Proszę (prosimy) również o dobrą opiekę i Boże Błogosławieństwo materialne. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby utracili poprzez nią swoją wiarę. Proszę (prosimy) Twój Święty Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie, Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, aby oni mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

 

9 Dzień Nowenny.

W Dziewiątym ostatnim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o wejrzenie na moje (nasze) osobiste prośby.
O Najlepszy z Najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie (nas) twojego sługę (twoją Służebnicę) i proszę o wysłuchanie mojej (naszej) prośby i wypełnienie jej o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej. (Tu wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu.) Proszę dla siebie o niezbędne dla Mnie (nas) Łaski Boże, ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne a niezbędne dla mnie (nas) środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie (nas) dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Amen.

Ojcze nasz …   Zdrowaś Mario …  Chwała Ojcu …

Modlitwa na zakończenie nowenny.

Wszechmogący Wieczny Panie Nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje Twoja Święta Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o Wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się Tobie na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *