LitanieModlitwy

Litania do Bożej Opatrzności

Kult Opatrzności Bożej w Polsce nie jest szczególnie szeroki, a szkoda, bo wielu z nas czuje się dzisiaj zagubionych i niepewnych w swoich decyzjach, Takie osoby często nie wiedzą, do kogo zwrócić się ze swoimi problemami, a jednocześnie czują, że powinna to być szczególna postać.

Kto może się modlić Litanią do Bożej Opatrzności?

Litanią do Bożej Opatrzności może modlić się każdy, kto tylko chce. Szczególnie polecana jest wątpiącym i szukającym pokoju serca. Modlitwa litanią zajmuje krótką chwilę, a pozwala się zbliżyć do zrozumienia Woli Bożej. A nie jest tajemnicą, że Wola Boża dla człowieka jest często zagadką.

Treść litanii

Treść tej modlitwy do Opatrzności Bożej jest krótka i jednotonowa. Właściwie we wszystkich wezwaniach zwracamy się o pomoc do Opatrzności Bożej, jako do pocieszenia, wsparcia i nadziei. Są tam określenia takie jak skuteczne lekarstwo na wszelkie strapienie czy nadzieja najbardziej opuszczonych grzeszników.

Litania do Bożej Opatrzności

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże –   zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże –  zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Opatrzności  czuwająca nad nami,- bądź uwielbiona, czczona  i czuwająca nad nami.
Św. B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia.-
Św. B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje,-
Św. B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami,-
Św. B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha,-
Św. B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas mądrością Ducha Świętego,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas darami Bożymi,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską głębokiej wiary,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską pokory i czystości,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską świętej cierpliwości,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską skruchy i żalu,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską skruchy i żalu agonalnego,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską wytrwałości w dobrym,-
Św. B. Op.  obdarzająca nas łaską wstrzemięźliwości od złego,-
Św. B. Op.  ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie,-
Św. B. Op.  działająca przez Patriarchów,-
Św. B. Op.  działająca przez Proroków wszystkich czasów,-
Św. B. Op.  działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków,-
Św. B. Op.  działająca przez Kościół Święty,-
Św. B. Op.  działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego,-
Św. B. Op.  działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego,-
Św. B. Op.  działająca przez lud wierny,-
Św. B. Op.  działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków,-
Św. B. Op.  działająca przez dusze, które na to pozwalają,-
Św. B. Op.  działająca we wszystkich czasach i wiekach,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Opatrzności.

P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Inne modlitwy do Bożej Opatrzności

Jeśli szukamy innych modlitw do Bożej Opatrzności to warto zwrócić uwagę na Koronkę do Bożej Opatrzności, a szczególnie na Nowennę do Bożej Opatrzności. Nowenna jest modlitwą dłuższą, bardziej wymagającą czasowo., która jednak przynosi niesamowite efekty. Wzmocnienie, zbliżenie do Boga, a nawet może przynieść korzyści materialne.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *