LitanieModlitwy

Litania do św. Marii Magdaleny

Wokół osoby Marii Magdaleny krąży wiele niedomówień i plotek. Niestety nie wszystko jest udokumentowane, a różne źródła często wzajemnie sobie przeczą. Pewne jest na pewno, że Maria Magdalena była wierna Jezusowi Chrystusowi i zwracanie się do niej w modlitwie na pewno nam pomoże.

Zainteresowanie Marią Magdaleną

Fakty czy mity? Najbardziej poruszające są informacje, jakoby Maria Magdalena miała być żoną Chrystusa, a zaraz po tej, że Maria Magdalena było cudzołożnicą. Są osoby, które emocjonują się sprawdzaniem takich informacji, ale większość na szczęście skupia się na tym, co pewne i ważne.

Maria Magdalena została uzdrowiona przez Jezusa Chrystusa i została Jego uczniem, a co więcej była uczniem wiernym i oddanym. Pan Bóg podkreślił to przez jej szczególną rolę podczas śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To Maria Magdalena zdejmowała ciało Syna Bożego z krzyża i ogłosiła uczniom Jego zmartwychwstanie.

Bierzmy przykład z nawrócenia Marii Magdaleny

Litania do Marii Magdaleny może pomóc nam wybłagać u Pana Boga łaskę nawrócenia i dobrej pokuty. Nikt z nas nie jest bez grzechu, a przez swoje błądzenie jesteśmy mniejsi o Marii Magdaleny, a ona jest dla nas wzorem.

Litania do św. Marii Magdaleny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno,
Zwierciadło pokuty,
Siostro wskrzeszonego Łazarza,
Uczennico Chrystusa Pana,
Która zostałaś powołana przez Chrystusa do prawdziwej pokuty,
Która obmyłaś łzami nogi Chrystusa,
Która obtarłaś swymi włosami nogi Jezusa i je ucałowałaś,
Która namaściłaś Jezusa kosztownymi olejkami,
Która zasłużyłaś, by usłyszeć z ust samego Chrystusa Pana, iż grzechy twoje są darowane,
Która wyprosiłaś u Chrystusa wskrzeszenie Łazarza,
Która ze swoją siostrą Martą gościłaś Chrystusa w swoim domu,
Która nie odstępowałaś Jezusa podczas Jego świętej Męki,
Która wraz z innymi zdejmowałaś Najświętsze Ciało Jezusowe z krzyża,
Która pośpieszyłaś w dzień Wielkiejnocy od rana do grobu Chrystusa,
Która oczekiwałaś ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa,
Która zasłużyłaś widzieć chwalebnego Chrystusa pod postacią Ogrodnika,
Która oznajmiłaś Apostołom Zmartwychwstanie Chrystusa,
Która zasłużyłaś widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Mario Magdaleno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *