Modlitwy

Modlitwa dziękczynna

W modlitwie zazwyczaj Pana Boga prosimy, przepraszamy lub dziękujemy za coś. O ile dwie pierwsze pobudzane są przez wydarzenia naszego życia i ich intensywność to o modlitwie dziękczynnej potrafimy zapomnieć.

Jak trwoga to do Boga

Tak mówi stare powiedzenie i coś w tym jest. Jeśli w życiu męczą nas jakieś sytuacje lub trudności to bardzo dobrze pamiętamy o Panu Bogu i modlitwie do niego w tej intencji. Przychodzi nam to naturalnie, bo naturalnie szukamy oparcia i pomocy.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy mamy coś na sumieniu. Czujemy się winni w jakiejś sprawie, mamy w głowie krzywdę wyrządzoną drugiemu człowiekowi lub jakiś ogólnie zły uczynek. Emocje są silne, a my w pokorze przed Panem Bogiem zwracamy się z tym w modlitwach przepraszając za swoje zachowanie.

Wdzięczność?

Modlitwa dziękczynna kojarzy się z dziękowaniem Panu Bogu za łaski, dobra, jakie od Niego otrzymaliśmy. Przez to, że w sytuacji dostatku duchowego i fizycznego czujemy spokój i szczęście, żadne mocne emocje nami nie kierują i dziękuję w stronę Stwórcy nie wyrywa nam się samo z ust. Wiadomo przecież, że negatywne emocje łatwiej nas prowadzą. Zazwyczaj potrzeba modlitwy dziękczynnej pojawia się w nas później, przy codziennej medytacji.

Gdybyśmy na modlitwę dziękczynną patrzyli trochę szerzej i dziękowali nie tylko za dobre po ludzku sprawy to dziękowalibyśmy częściej. Wdzięczność za trudny, wdzięczność za nasz własny krzyż ubogaca i jest drogą do głębokiej i bogatej relacji z Panem Bogiem. Warto tak na to patrzeć.

Poniżej przykładowa modlitwa dziękczynna, piękna w swej prostocie.

Chwalebny Cudotwórco, Oj­cze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz na­szej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar bę­dzie miły Bogu i posłuży na po­moc dla biednych.

Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczes­nych przez całe życie, a szcze­gólnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *