LitanieModlitwy

Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia

Litanie do Maryi nazywanej Matką Miłosierdzia są dwie. O pierwszej z nich już pisaliśmy, jest to Litania do Matki Bożej Miłosierdzia, a o drugiej napiszemy dziś – Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia.

Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia pochodzi z Włoch, z regionu Vicenza, z XV wieku. Mieszkańcy tamtejszych okolic wyrażają nią wdzięczność  za pomoc Maryi w szczególnie trudnych okresach ich życia. Nie jest litanią szczególnie znaną, ale całkiem niesłusznie, bo jest równie piękna jak pozostałe.

Kult Maryi jest bardzo silny niemal na całym świecie, nie tylko Włochy, ale również i Polska jest jednym z krajów, które szczególnie czują nad sobą opiekę Matki i Jej miłosierdzie, a przez to miłosierdzie samego Boga. Cud nad Wisłą czy Bogurodzica to hasła, które od razu łączą nam w głowie Polskę i Maryję. W całej historii Polski odegrała Ona bardzo istotną rolę, a w konsekwencji nie bez powodu została przyjęta przez Polskę na Królową.

Korzystajmy z dobroci osoby Matki Jezusa i wypraszajmy u niej wszelkie łaski, bo nikt tak jak Ona nie wskaże nam bowiem drogi do kochającego Syna. Bez względu na to jaką modlitwę wybierzemy, czy którąś z litanii, czy jakąś zupełnie inną, czy będziemy rozmawiać z Nią własnymi słowami, Ona zawsze nas słucha i zawsze jest gotowa nam pomóc.

 

Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Dziewico Przeczysta,
Święta Maryjo, Córko Króla Przedwiecznego,
Święta Maryjo, Matko i Oblubienico Chrystusa,
Święta Maryjo, świątynio Ducha Świętego,
Święta Maryjo, Królowo niebios,
Święta Maryjo, Pani Aniołów,
Święta Maryjo, prawdo Proroków,
Święta Maryjo, chwało Apostołów,
Święta Maryjo, mocy Męczenników,
Święta Maryjo, chlubo Dziewic,
Święta Maryjo, wzorze czystości,
Święta Maryjo, przykładzie pokory,
Święta Maryjo, obrazie wszelkich cnót,
Święta Maryjo, bramo niebios,
Święta Maryjo, miłosierna wobec grzeszników,
Święta Maryjo, porcie naszego zbawienia,
Święta Maryjo, Dziewico najczulsza,
Święta Maryjo, źródło nadziei i wiary,
Święta Maryjo, źródło najsłodszej miłości,
Święta Maryjo, pełna łaski Bożej,
Święta Maryjo, Matko łaski wszelkiej,
Święta Maryjo, Matko miłosierdzia,
Święta Maryjo, ufności w Tobie pokładających nadzieję,
Święta Maryjo, zbawienie do Ciebie się uciekających,
Święta Maryjo, mocy Tobie ufających,
Święta Maryjo, pociecho nieszczęśliwych,
Święta Maryjo, radości zasmuconych,
Święta Maryjo, wspomożenie ubogich,
Święta Maryjo, do której przychodzimy z naszymi modlitwami,
Święta Maryjo, do której uciekamy się w ucisku,
Święta Maryjo, do której o pomoc wołamy,
więta Maryjo, z pobożnością Ciebie prosimy,
Święta Maryjo, z pokorą Ciebie błagamy,
Święta Maryjo, w cierpieniach Ciebie wzywamy,
Oby nas Chrystus wysłuchał, Święta Maryjo,
Oby Chrystus nie odrzucił naszej modlitwy, Święta Maryjo,
Oby Chrystus wejrzał miłosiernie na naszą słabość, Święta Maryjo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ojcze pociechy i pokoju, Ty w Pełnej łaski dałeś nam Matkę miłosierdzia, Pocieszycielkę strapionych i Wspomożycielkę ubogich; udziel nam, uciekającym się do Ciebie i umocnionym Jej macierzyńskim wstawiennictwem, radości płynącej z wysłuchania naszej modlitwy, abyśmy uwolnieni od wszelkich naszych niepokojów, zawsze byli gotowi służyć każdemu człowiekowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo: Boże, Twoje miłosierdzie jest bez miary, spraw za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki miłosierdzia, abyśmy doznając Twojej łaskawości na ziemi, mogli osiągnąć wieczną chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *