Pismo ŚwiętePsalmy

Psalm 1

Psalm 1, znany również pod tytułem Dwie Drogi Życia to stosunkowo krótki psalm, który ogólnie, ale precyzyjnie mówi o najważniejszym wyborze każdego człowieka.

Psalm 1 nieprzypadkowo pierwszy

Psalm poruszający temat drogi życiowej – wyboru dobra lub zła nie jest pierwszy z przypadku. Jest on wprowadzeniem do Księgi Psalmów i porusza fundamentalne sprawy moralne każdego wierzącego człowieka. Jest on również zachęceniem do życia zgodnego z prawem Bożym, ponieważ właśnie ta droga jest owiana prawdziwym szczęściem.

Droga oddania się Bogu a droga grzesznika

To, że każdy z nas ma jakieś grzechy na sumieniu i to że upadamy i wciąż na nowo musimy powracać w ramiona Stwórcy jest naturalne dla nas, jako zbuntowanych dzieci bożych. Mimo to będziemy w gronie szczęśliwców z Psalmu 1, bo nasze serce ma upodobanie w Panu i do Niego dąży. Jeśli jednak zatracimy się w życiu niezgodnym z prawem bożym to nasze życie i wieczność będą utrapieniem. Strzeżmy się zgubienia Pana Boga z oczu, aby ten psalm był dla nas radosną zapowiedzią przyszłości. 

Psalm 1

Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.

Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *