Wiara i Kościół

Wszystko, co musisz wiedzieć o spowiedzi świętej

Spowiedź święta jest na stałe wpisana w życie każdego wierzącego. Tak samo jak Msza Święta ma swoje miejsce w naszej codzienności, tak samo jest ze spowiedzią. Jedni chodzą do niej częściej inni rzadziej, ale bez niej nasz duchowy wzrost byłby niemożliwy.

Sakrament pokuty i pojednania

Mówiąc o spowiedzi świętej zawsze mamy na myśli sakrament pokuty i pojednania. Chociaż często utożsamiamy spowiedź z samą rozmową ze spowiednikiem to należy pamiętać, że ten sakrament to dużo więcej. Przede wszystkim spowiedź święta obejmuje 5 warunków dobrej spowiedzi.

W sakramencie pokuty i pojednania następuję oczyszczenie naszej duszy z grzechów ciężkich i grzechów lekkich. Człowiek wyznaje i żałuje swoich grzechów, postanawia poprawę, a Pan Bóg wybacza nam nasze winy i daje nam stan łaski uświęcającej. Oczywiście im szczerszy nasz żal i chęć poprawy tym głębsze pojednanie Bogiem, ale nie zawsze jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie żal idealny.

Dlaczego warto przystępować regularnie do spowiedzi świętej?

Spowiedź święta ma na celu obmycie człowieka z grzechów, ale na tym korzyści z niej się nie kończą. Przede wszystkim spowiedź święta kształtuje naszą postawę jako chrześcijanina i człowieka, ale aby faktycznie dała takie długofalowe efekty musimy przystępować do niej regularnie. Zaleca się spowiedź świętą raz w miesiącu, a wynika to przede wszystkim z zaleceń od samego Pana Jezusa.

Tradycja dziewięciu pierwszych piątków miesiąca to nie tylko tradycja. Chrystus polecił ludziom stosować regularną piątkową spowiedź w zamian za konkretne szczególne łaski. Szkoda zignorować to wołanie Boga i zmarnować tak bezpośrednią prośbę naszego Pana.

Przed spowiedzią nie zapominajmy o modlitwie, aby Pan Bóg umocnił nam w tym istotnym wydarzeniu naszego życia.

Formuła spowiedzi

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

Penitent wykonując znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami: Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Penitent: ostatni raz spowiadałem (am) się … (powiedz kiedy), pokutę odprawiłem (am). Popełniłem (am) następujące grzechy: … (wylicz te grzechy, a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności).

Penitent: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i proszę Boga Ojca o przebaczenie.

Następnie kapłan może coś powiedzieć, doradzić, zwrócić uwagę lub po prostu porozmawiać z Tobą chwilę i wyznaczyć pokutę. Zapamiętaj zadaną pokutę.

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego.

Kapłan puka w konfesjonał.

Penitent: Amen.

Kapłan: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
Penitent: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *