Wiara i Kościół

Modlitwa przed spowiedzią

Spowiedź święta to wielkie wydarzenie, którego jednak wielkość często umniejszamy. Warto często modlić się w intencji swojej przemiany i dobrej spowiedzi, aby Pan Bóg umacniał nas w tych działaniach.

Kiedy modlić się przed spowiedzią?

Modlitwa przed spowiedzią to w zasadzie część spowiedzi. Wszystko, co możemy zrobić dobrego (również nasz żal i chęć poprawy) robimy z łaski Pana Boga. Dlatego należy się modlić w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że jesteśmy silni, wyrażamy skruchę i nawracamy się.

Polecamy modlić się przed przystąpieniem do wykonania rachunku sumienia, po wykonaniu rachunku sumienia, modlić się bezpośrednio przed spowiedzią i bezpośrednio po spowiedzi. Do tego oczywiście odmówić zadaną pokutę. Sakrament pokuty i pojednania powinien być wypełniony modlitwą, on sam w sobie jest modlitwą i skierowaniem się do Pana Boga. Oczywiście tak naprawdę w sakramentach to Pan Bóg przybliża się do nas, ale my ze swojej strony również musimy dać wszystko.

Modlitwa przed spowiedzią

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *