LitanieModlitwy

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny związana jest ściśle z postacią Matki Bożej Bolesnej. Ten tytuł Maryi podkreśla jej rolę jako współodkupicielki.

W pierwszej części treści litanii wspominamy trudne i smutne chwile z życia Maryi, a w drugiej części prosimy Ją o siłę dla nas w podobnych sytuacjach w naszym życiu.

Siedem boleści Matki Boskiej.

  1. Proroctwo Symeona.

Mędrzec, którego celem w życiu (informacja przekazana mu przez Ducha Świętego) było spotkanie Mesjasza, po spotkaniu Maryi z małym Jezusem w świątyni przewidział wielki wpływ Jezusa na ludzkość i opór z jakim się spotka, a również cierpienie Maryi.

  1. Ucieczka do Egiptu.

Uniknięcie wyroku śmierci dla Jezusa, Herod kazał zabić betlejemskich chłopców w wieku do lat dwóch.

  1. Zgubienie Jezusa.

Zgubienie dwunastoletniego Jezusa i długie poszukiwania Go, niepewność i ogromne zmartwienie.

  1. Spotkanie na Drodze Krzyżowej.

Spotkanie Matki z Synem w chyba tak samo trudnej sytuacji, jaką było patrzenie na Jego ukrzyżowanie.

  1. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.

Smutek i cierpienie odczuwane w chwili śmierci Jej Syna musiało być dogłębnie przenikające i nie do opisania.

  1. Zdjęcie z krzyża.

Chociaż ewangelię o tym nie wspominają, są przesłanki mówiące, że Maryja była obecna w tym momencie.

  1. Złożenie do grobu.

Po ukrzyżowaniu ciało Chrystusa zostało złożone w grobie. Wydawałoby się, że najtrudniejsze już za Maryją, ale do straty Syna nie da się tak po prostu pogodzić.

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny jest litanią bardzo wdzięczną i empatyczną. Kiedy modlą się nią osoby przeżywające jakieś trudy, treść litanii jest dla nich bardzo żywa i naturalnie przychodzi im rozważanie tej modlitwy. Dość łatwo wtedy jest połączyć się duchowo z tym, co przeżywała Matka Boża.

 

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko zasmuceń, módl się za nami
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo męczenników,
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami
Przez gorzką mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twoje Serce,
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sadu,
Matko Boga,
Matko najboleśniejsza,
Matko najbardziej opuszczona,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo.
W. W każdej porze, w każdym miejscu.

Módlmy się: Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *