LitanieModlitwy

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Litania do Matki Bożej Bolesnej jest jedną z dwóch litanii związanych z postacią Matki Bożej Bolesnej. Druga z nich to Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.

Kościół od wieków podkreśla rolę Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, w zbawczej misji swego Syna. Z tego względu oraz ze względu na wielki szacunek dla tego, co przeżyła Maryja modlitw do Matki Bożej Bolesnej jest bardzo wiele. Poza wspomnianymi wyżej dwoma litaniami są również nowenny i modlitwy zwyczajne.

Matka Boża Bolesna ma również dwa dni w ciągu roku, w których Ją wspominamy. Są to:

  • w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej
  • 15 września – Siedmiu Boleści Maryi.

Pierwsze z tych świąt wprowadzono pierwotnie w roku 1423 w diecezji na terenie Niemiec. Później przechodziło wiele zmian, aż w końcu ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła to święto. Drugie święto przypomina i oddaje cześć najważniejszym etapom i scenom dramatu Maryi i Jej cierpień. Historię ma podobnie długą, a ostatecznie zostało rozszerzone w roku 1814 na cały Kościół.

W Litanii do Matki Bożej Bolesnej głównie prosimy ją o modlitwę jako Tą, która jest płacząca i pogrążona w smutku. Dlatego, jeśli tylko czujemy się podobnie warto zwrócić się do Niej o pomoc i siłę. Ona nigdy Nikomu nie odmawia.

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca,
Matko Bolesna,
Matko płacząca,
Matko żałosna,
Matko opuszczona,
Matko stroskana,
Matko mieczem przeszyta,
Matko w smutku pogrążona,
Matko trwogą przerażona,
Matko sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Krynico lez obfitych,
Opoko stałości,
Nadziejo opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Wspomożenie wiernych,
Lekarko chorych,
Umocnienie słabych,
Ucieczko umierających,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło panieńska,
Radości Świętych Pańskich,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W: A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *