Pismo Święte

Ewangelia wg św. Łukasza

Trzecią z kolei ewangelią synaptyczną jest ewangelia Łukasza. Łukasz Ewangelista był lekarzem i towarzyszem św. Pawła.

Styl ewangelisty Łukasza

Ewangelia św. Łukasza jest kierowana do Teofila, ale nie wiadomo, czy pod tym imieniem jest ukryta konkretna osoby, czy chrześcijanin ogólnie. Bowiem Teofil z greckiego oznacza przyjaciel Boga. W każdym razie ewangelista Łukasza jest uznawany za najbardziej wykształconego z całej czwórki. Jego teksty są bogate i piękne pod kątem stylu i treści. Poprawia on nawet niektóre informacje z ewangelii Marka. Jednocześnie ewangelię św. Łukasza poleca się czytać jako pierwszą, ponieważ ewangelista pisze prosto i w stylu reporterskim. Do wszystkich zalet ewangelii św. Łukasza można dołączyć dbałość autora o szczegóły historyczne i rzetelność.

Co jest ważne dla Łukasza?

Aspekty, na jakie św. Łukasz wyraźnie zwraca uwagę to Miłosierdzie Boże i miłosierdzie miedzy ludźmi oraz kwestię bogactwa i biedy. Jego zdaniem bogactwo powoduje niesprawiedliwość i zła. Ewangelista podkreśla wagę modlitwy, poświęca sporo uwagi kobietom. To dzięki niemu dowiadujemy się wiele o życiu Maryi.

Jeśli chodzi o zakres treści to ewangelia Łukasza zawiera opisy wydarzeń od dzieciństwa po zmartwychwstanie Jezusa. Uczy nas podczas lektury podstawowych cech chrześcijanina i tego, co powinno być dla niego ważne.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *