Pismo ŚwięteWiara i Kościół

Czym są ewangelie?

Ewangeliami nazywane są cztery księgi Nowego testamentu. Słowo ewangelia oznacza dobrą nowinę.

Ewangelie w Piśmie Świętym to:

Uwaga! Potocznie mówi się, np. ewangelia Łukasza, ale jeśli chcemy być dokładni należy mówić ewangelia wg św. Łukasza.

Trzy pierwsze to ewangelie synoptyczne, czyli przepowiadające zbawienne wydarzenia. Ew Jana to zaś ewangelia nieco inna, nazywana się ewangelią apokalipsy. Jest bardziej poświęcona samym wydarzeniom zbawiennym.

Po co nam ewangelie?

Pan Bóg dał nam całe Pismo Święte abyśmy mogli Go zrozumieć i modlić się Jego słowami. Jednak same ewangelie to coś więcej. Ewangelie uzupełniają nam wiedzę, jaką otrzymaliśmy od Boga w przykazaniach bożych.

Żaden człowiek nie byłby w stanie żyć wyłącznie w oparciu o przykazania, bo one stanowią tylko prawo. A prawo bez znajomości jego centrum i motywatora nie jest pomocne.

Ewangelie mówią nam o życiu samego Jezusa. Pozwalają Go poznać z perspektywy różnych osób. Jego życie i działalność opisywana różnymi charakterami z różnym doborem słów. W ewangeliach zawarte są nauki dużo bardziej dotykające człowieka niż same przykazania. Nauczenia Jezusa i przypowieści są to wartościowe lekcje, których nie znaleźlibyśmy dzisiaj nigdzie indziej. Rozważajmy ewangelie i próbujmy żyć nimi na co dzień.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *