Wiara i Kościół

Rodzice chrzestni – wymagania, obowiązki i prawa

Temat rodziców chrzestnych jest bardzo różnie postrzegany. Niektórzy uważają, że jest krępujący (ktoś nie chce być chrzestnym, ale dziecku nie można odmówić), inni, że luźny (ktoś chętnie zostaje chrzestnym, ale nic to nie zmienia w jego życiu), a jeszcze inni, że trudny (zwłaszcza wybór odpowiednich chrzestnych).

Wymagania do bycia rodzicem chrzestnym i jego obowiązki

W ostatnich latach warunki te nieco się zmieniają, a w zasadzie można powiedzieć, że się zaostrzają. Oczywiście na celu ma to, aby rodzice chrzestni faktycznie spełniali warunki prawa kościelnego. Niestety wiele osób zostaje chrzestnymi chociaż tak naprawdę nie mogą… Taki chrzest jest ważny, ale nie jest to dobre.

Warunki do spełnienia dla przyszłych chrzestnych:

  • ukończyli 16 rok życia (są wyjątki)
  • zostali ochrzczeni w Kościele katolickim
  • przyjęli pierwszą komunię świętą oraz sakrament bierzmowania
  • wypełniają praktyki religijne
  • uczestniczą w niedzielnej mszy świętej
  • prowadzą życie w zgodzie z wiarą katolicką (w tym nie żyją w związku jedynie cywilnym, niesakramentalnym, w konkubinacie)
  • mogą przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć komunię świętą
  • nie podlegają żadnej karze kanonicznej, wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem
  • uczęszczali bądź nadal uczęszczają na katechezę szkolną
  • uczynią wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym.

Poza spełnieniem powyższych warunków należy dostać pisemną zgodę swojego proboszcza na zostanie rodzicem chrzestnym.

Jak wynika z deklaracji wypowiadanych w trakcie ceremonii Chrztu Świętego obowiązkiem rodziców chrzestnych jest pomaganie rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Jak obie strony pojmują ten obowiązek warto wcześniej omówić, zdarza się nawet, że kapłan przygotowujący rodziców do Chrztu Świętego sam inicjuje taką rozmowę.

Prawa rodziców chrzestnych?

Wymagania i obowiązki brzmią surowo, dlatego dla równowagi warto wspomnieć również o prawach rodzicó chrzestnych. A są to przede wszystkim prawo do modlitwy za swojego chrześniaka, do zamówienia Mszy Świętej w jego intencji, prawo do spędzania z nim czasu i rozmów dla szeroki zakres tematów, prawo do dumy z niego, jak z własnego syna/córki. Warto korzystać z tych praw, bo samo bycie rodzicem chrzestnym to również powód do dumy!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *