Wiara i Kościół

Jak przebiega ceremonia Chrztu Świętego?

Chrzest Święty to pierwsza impreza, jaką rodzice niedawno urodzonego dziecka organizują dla niego. Starajmy się, aby w centrum tego wydarzenia była jego faktyczna istota, a nie ubiór, goście i poczęstunek. Może nam w tym pomóc zapoznanie się ze szczegółowym przebiegiem tego obrzędu, zwłaszcza z treścią słów wypowiadanych przez zainteresowane strony.

Chrzest Święty – praktyczne przygotowania

Chrzest to sakrament, który człowiek przyjmuje tylko raz w życiu. Dlatego warto do niego się dobrze przygotować, oczywiście w przypadku dzieci najważniejsze jest przygotowanie ich rodziców i rodziców chrzestnych.

Z praktycznych, organizacyjnych spraw najważniejszy jest wybór chrzestnych i zgoda proboszczów z ich parafii na objęcie tej ważnej funkcji. Zachęcamy, aby rozmowa z przyszłymi rodzicami chrzestnymi nie ograniczała się wyłącznie do pytania, odpowiedzi i radości lub nie. Nie bójmy się rozmowy o tym, jak chcielibyśmy, aby wyglądało to wspólne w zasadzie wychowywanie w wierze naszego dziecka.

Następne kroki to ustalenie w parafii daty chrztu i omówienie szczegółów. Pozostałe sprawy są już zupełnie przyziemne, tj. wybór stroju dla dziecka i rodziców, zaproszenie bliskich, zorganizowanie lub nie przyjęcia. Przyjęło się, że obowiązkiem chrzestnej jest zakup szatki, a chrzestnego świecy.

Chrzest Święty – przebieg ceremonii

Ceremonia Chrztu Świętego ma swój określony przebieg i zasady, jednak w rzeczywistości księża czasami przeprowadzają ją po swojemu. Dla przykładu pierwsza część obrzędu chrztu teoretycznie powinna zaczynać się przed kościołem lub z tyłu, a ksiądz powinien wprowadzać rodziców i dziecko do przodu na wyznaczone miejsca. Niestety zazwyczaj ta część odbywa się tak, jak opisujemy niżej.

Na Mszę Świętą rodzice z dzieckiem powinni przyjść chwilę wcześniej i zająć pierwsze miejsca w kościele. Na początku Mszy Świętej ma miejsce poniższy dialog.

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice głośno odpowiadają, np. Tomasz Jan.

Ks.: O co prosicie Kościół Święty dla Tomasza Jana?

R: O Chrzest Święty.

Ks.: Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

R: Jesteśmy świadomi.

W tym momencie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych.

Ks.: A Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.

Następnie ksiądz zwraca się do chrzczonego dziecka:

–Tomaszu Janie, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Po wypowiedzeniu tych słów, kapłan zbliża się do dziecka, by nakreślić mu na czole znak krzyża. Zaraz po nim, ten sam gest wykonują najpierw rodzice, a następnie rodzice chrzestni.

Następnie rozpoczyna się Msza Święta. Po odczytaniu kazania następuje dalszy obrzęd Chrztu Świętego. Kapłan zaprasza rodziców i chrzestnych do podejścia do chrzcielnicy i rozpoczyna odmawianie modlitwy egzorcyzmu, następnie modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną. W tym momencie matka chrzestna powinna przygotować białą szatkę, a ojciec chrzestny gromnicę. Po odmówieniu modlitw następuje poniższy dialog.

– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzymuje z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni odpowiadają razem: Wyrzekamy się.

Następnie duchowny zadaje rodzicom i chrzestnym szereg pytań związanych z ich wiarą oraz wyrzekaniem się szatana. W zależności od zadanego pytania rodzice i chrzestni zgodnie odpowiadają: Wyrzekamy się/ Wierzymy.

Ksiądz kończy tę część obrzędu słowami:

-Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

R: Amen.

Następnie kapłan przystępuje do polania główki dziecka wodą święconą. W tym samym czasie zadaje pytania rodzicom:

-Czy chcecie aby Tomasz Jan otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

R: Chcemy.

Ks.: Tomaszu Janie, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżem Świętym, a matka chrzestna kładzie mu białą szatkę.

Na zakończenie obrzędu chrztu ksiądz wypowiada słowa:

-Tomaszu Janie, stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wierni zgromadzeni w Kościele odpowiadają: Amen.

Ks.: Przyjmijcie światło Chrystusa.- Po tych słowach ojciec chrzestny odpala gromnicę od paschału znajdującego się na ołtarzu.

Ks.: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

I tutaj w zasadzie obrzęd Chrztu Świętego się kończy, rodzice i dziecko wracają na miejsca. Następuje dalsza część Mszy Świętej, w tym przyjęcie sakramentu Komunii Świętej przez rodziców i rodziców chrzestnych. Jeśli dokumenty i formalności nie dostały dopełnione wcześniej ma to miejsce po Mszy Świętej.

Materiały graficzne pochodzą ze strony www.pl.pinterest.com

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *