LitanieModlitwy

Litania do Ducha Świętego

Jedna z modlitw do Ducha Świętego. Wyjątkowego doradcy i towarzysza każdego człowieka. Więcej modlitw do Ducha Świętego można znaleźć tutaj.

Duch Święty jest z nami od zawsze. Pismo Święte o Nim mówi i zaznacza Jego wagę, to jest po prostu jedna z postaci samego Boga. Litania do Ducha Świętego jest przeznaczona do odmawiania indywidualnego, a odmawiać może ją każdy.

Treść litanii jest bardzo ciekawa i poruszająca. Kiedy raz ją odmówimy, na pewno o niej nie zapomnimy i będzie nam już regularnie towarzyszyć. Z samym odmawianiem Litanii do Ducha Świętego wiążą się pewne obietnice, jakie dał nam Bóg Ojciec. Warunkiem jest odmawianie jej żarliwie przynajmniej trzy razy w tygodniu.

Obietnice mówią o tym, że Bóg pomoże nam w walce z naszymi przeciwnikami i w naszym dążeniu do doskonałości, walce z grzechem. Obiecuje również umocnienie wiary, nadziei i miłości oraz wyrwanie z kłopotów materialnych. Na końcu obietnic mowa jest o zapewnieniu miłości w rodzinie. A jeśli ktoś chciałby litanię ofiarować, aby komuś pomóc to powinien ją odmawiać codziennie przez przynajmniej pół roku.

My, ludzie lubimy obietnice. Lubimy mieć określone co mamy zrobić, aby coś uzyskać. Ta litania wraz z obietnicami może być zachętą dla ludzi, którym może brak motywacji do modlitwy. Jeśli znamy takie osoby to przekażmy im ją. Duch Święty bowiem obiecał Litania ta będzie się rozszerzać jak lawina.
Jeśli ktoś ją przekaże innej osobie, będzie miał udział w jej modlitwach.
Jeśli ktoś nie chce zachować owoców tej modlitwy dla siebie, może powiedzieć Duchowi Świętemu, w jakich intencjach pragnie je ofiarować.

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *