Wiara i Kościół

Słowo o Duchu Świętym

Jedni przyjmują ją z łatwości, a innym sprawia to problem – Trójosobowość Boga. Jedną z tych osób jest Duch Święty.

Trzecią osobą Trójcy Świętej jest Duch Święty. W Starym Testamencie Duch Święty jest często wspominany jako moc Boga, czyli mniej osobowo niż nam się kojarzy.  Oczywiście są w Starym testamencie również bezpośrednie zwroty o Duchu Świętym jako o osobie. Przecież to właśnie w tej części Pisma Świętego są wymienione dary Ducha Świętego. W Nowym Testamencie Duch Święty występuje bardzo często w najważniejszych momentach. Pojawia się przy chrzcie Jezusa, podczas zwiastowania, czy w dniu Pięćdziesiątnicy. Takich wydarzeń jest dużo więcej.

Po co nam Duch Święty?

Duch Święty jest jakby łącznikiem pomiędzy Bogiem i Jezusem a człowiekiem. On istnieje dla ludzi w takim sensie, że bez niego trudno byłoby człowiekowi poznać Pana Boga. Nikt nie przyjąłby Go w pełni do swojego serca, gdyby Duch Święty nie objawiłby nam tego. Również nasze życie i życie kościoła nie byłoby możliwe. To od Duch Świętego otrzymaliśmy siedem darów i charyzmaty.

Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego?

Oczywiście przy chrzcie Świętym, bo to nam wiadomo od momentu, kiedy Jan Chrzciciel chrzcił wodą. A później podczas bierzmowania, kiedy zostajemy uznani za dojrzałych w wierze i umocnieni w darach.

Symbol Ducha Świętego

Ducha Świętego przedstawiamy jako białą gołębicę. Wynika to z tego, że przy chrzcie Jezusa Duch Święty objawił się cieleśnie, a jego objawienie jest opisane w ewangeliach, jako podobne do lądowania gołębia.

Duch Święty jest naszą pomocą, odczuwalną niemal na każdym kroku naszego życia. Módlmy się do niego każdego dnia, np. poprzez litanię do Ducha Świętego lub inne modlitwy w Jego kierunku.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *