Modlitwy

Modlitwa do Ducha Świętego

Kilka naszych propozycji modlitw do Ducha Świętego. Oczywiście każdy wedle potrzeb może modlić się swoimi słowami, czy nawet ułożoną przez siebie modlitwą. Jeśli mamy dłuższą chwilę czasu i ochotę to przypominamy też o Litanii do Ducha Świętego.

Z wiarą i modlitwą jest tak, że często człowiekowi wierzącemu szczególnie mocno bliska staje się jedna postać. Czasami jest to jakiś święty, a czasami jedna z osób Trójcy Świętej. Jeśli jest Ci właśnie wyjątkowo bliski Duch Święty to na pewno masz swoje ulubione modlitwy w Jego kierunku. Jeśli jednak w modlitwach rzadko się do Niego zwracasz to polecamy poniższe teksty. Duch Święty jest z nami w każdej chwili. To On daje nam siłę, mądrość i natchnienie. Wczytujmy się w treści modlitw, a poznamy Go bliżej i stanie się naszym Przyjacielem.

Jest kilka modlitw nawiązujących do darów, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Przywołujemy jedną z nich, lubianą przez św. Jana Pawła II.

Duchu Święty, proszę Cię:
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Poniżej w zupełnie innym stylu modlitwa św. Katarzyny ze Sieny. Krótka i pełna treści.

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.

Bardzo przyjemna modlitwa przed nauką, a przez naukę możemy rozumieć naprawdę wiele… dlatego ją cytujemy.

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj mi ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla mnie z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

A na koniec modlitwa najkrótsza jaka istnieje do Ducha Świętego. Aby ją odmawiać trzeba być skupionym, a słowa modlitwy powinny być odmawiane powoli i rytmicznie. Każda z modlitw jest dobra, ale ta pomaga nawiązać z Duchem Świętym milczącą bliskość.

Duchu Święty przyjdź.

A  tych, którzy wolą modlitwy śpiewane kierujemy do Hymny do Ducha Świętego i Sekwencji do Ducha Świętego.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *