Pismo Święte

Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza jest pierwszą ewangelią w Nowym Testamencie. Jest to ewangelia synoptyczna, tzn. przewidująca.

Święty Mateusz ewangelista był celnikiem, a później stał się apostołem Jezusa Chrystusa. Jest patronem alkoholików, księgowych, urzędników podatkowych i straży granicznej. Święty Mateusz jest uznany za męczennika, choć nie do końca nie wiadomo, czy umarł śmiercią męczeńską w Etiopii, czy został ścięty mieczem w Persji.

Cechy ewangelii św. Mateusza

Ewangelia św. Mateusza najczęściej ze wszystkich odwołuje się do Starego Testamentu i mówi o Jezusie, jako o oczekiwanym Mesjaszu. Bardzo często wspominane są żydowskie zwyczaje bez objaśnień, dlatego wydaje się, że św. Mateusz kierował swoje teksty do samych Żydów.

Ewangelista Mateusz opowiada o rodowodzie, narodzeniu i dzieciństwie Jezusa. Mówi również o czynach Jana Chrzciciela i przygotowaniach do działalności Jezusa oraz o samej działalności. Także dotyka śmierci i zmartwychwstania.

Jeśli chcemy przeczytać wszystkie ewangelie po kolei to doradzamy czytać ewangelię św. Mateusza jako drugą po ewangelii św. Łukasza, ewentualnie jako pierwszą. Bez względu na to, jak i kiedy czytamy tą ewangelię warto robić to z komentarzami, które wyjaśnią nam wiele żydowskich tematów.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *