Pismo Święte

Ewangelia wg św. Marka

Ewangelia wg św. Marka jest drugą w kolejności. Jest ona ewangelią najkrótszą, a jednocześnie najstarszą, a jej autorem jest Jan Marek.

Styl św. Marka

Święty Marek, w przeciwieństwie do św. Mateusza, pisze do osób nie znających języka aramejskiego oraz zwyczajów żydowskich. Terminy aramejskie tłumaczy, a zwyczaje żydowskie wyjaśnia.

Ewangelia wg św. Marka jest ewangelią synaptyczną, czyli przepowiadającą i jest ewangelią najkrótszą oraz najstarszą. Święty Marek używa języka prostego, niewyszukanego. Słów Jezusa nie znajdujemy tam tak wiele, jak w innych ewangeliach, ale za to szczególnie wyjątkowo relacjonuje Jego czyny.

Jezus oczami Marka

Głównym tematem wokół którego skupia się ewangelista Marek jest niezwykła mądrość i moc Jezusa oraz władza nad Szatanem. Św. Marek bardzo poważnie podchodzi do działalności Jezusa. Do tego stopnia, że omija nawet całe Jego dzieciństwo – rozpoczyna swoją relację od Chrztu w Jordanie. Ewangelista Marek ukazuje Jezusa Chrystusa działającego, dokonującego cudów. Jakby autor wiedział, czuł, że to jest istota, aby trafić ze Słowem do ludzi.

Wielką wartością tak po ludzku w ewangeliach jest to, że mamy różnych autorów i jeśli nie czujemy dobrze jednej ewangelii np. jakiegoś wydarzenia w niej opisanego to możemy odnaleźć je w innym tekście. Oczywiście traktujemy to jako pomoc, nie odrzucajmy całkiem trudnego dla nas tekstu. Wracajmy do niego, a kiedyś może nasze serca mocniej je przyjmie.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *