LitanieModlitwy

Litania do św. Rity

Litania do św. Rity, jak zresztą cały kult tej świętej,  jest coraz bardziej popularna w naszym kraju.

Kim była św. Rita?

Święta Rita od dzieciństwa była dobrą, bezproblemową córką. Pochodziła z przeciętnej, prostej rodziny. Wyszła za mąż za człowieka porywczego, który na co dzień walczył siłą. Zupełnie nie pasowała do jego rodziny. Jej wyjątkowo dobry upór i bijąca od niej miłość do ludzi i Boga zmieniała powoli jej męża. W pewnym momencie tworzyli w końcu szczęśliwą rodzinę z dwójką synów. Ich szczęście nie trwało długo. Mąż św. Rity został zamordowany, a dzieci planowały go pomścić. Synowie św. Rity zmarli rok po śmierci ojca.
Św. Rita po tych wydarzeniach wstąpiła do zakonu.

Skąd wzrost zainteresowania św. Ritą?

Często w naszym życiu w sytuacjach ważnych czujemy się bezsilni, bezradni. Chcemy żeby coś było inaczej niż jest, ale nikt  nie  może nic poradzić, aby tak się stało. Kiedy w takich momentach słyszymy, że jest jedna święta od spraw beznadziejnych to zapala nam się iskra nadziei w sercu. Czujemy się bliscy św. Ricie i wierzymy, że ona może nam pomóc.
Św. Rita była pełna wiary i odmieniała sprawy, o których inni mówili niemożliwe. Jednocześnie robiła to z mądrością i pokojem. Kiedy widziała, że nie powstrzyma synów przed morderstwem zabójcy ich ojca to modliła się o to, aby Pan Bóg nie pozwolił im tego zrobić. Skuteczność jej działania potwierdza jej bliską relację z Panem Bogiem. Warto więc w każdej trudnej i beznadziejnej sprawie zwracać się właśnie do niej, np. poprzez tę litanię.

Litania do św. Rity

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinę śmierci,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *