Pismo ŚwiętePsalmy

Psalm 139

Księga Psalmów zachwyca i pozwala na zupełnie inny sposób modlitwy niż zazwyczaj. Warto poznać je wszystkie, ale oczywiście nie w kilka dni, tak aby mieć okazję się nimi zachwycić i zapamiętać,  a nie tylko przeczytać.

O czym jest Psalm 139?

Psalm 139 to dość długi psalm o charakterze pochwalnym i dziękczynnym. Podkreśla wszechmoc, wszechwiedzę i wszechobecność Boga w życiu człowieka. Co więcej w całym nim samym.

Czego uczy nas Psalm 139?

Autor Psalmu 139 mówi bezpośrednio do Boga i robi to w sposób bardzo piękny i rytmiczny. Podkreśla wielkość Pana Boga, dziękuję mu i przyznaje, że nie jest w stanie Go pojąć, ale mu bezgranicznie ufa. Prosi on również o opiekę Stwórcy. Te wszystkie elementy powinny być obecne w naszych modlitwach, a co ważniejsze w naszym postępowaniu. Pan Bóg chce abyśmy dążyli do takiego stanu, bo jest on dla nas dobry i naturalny. Pozwala żyć w zgodzie z Bogiem w każdej chwili i sytuacji.

Psalm 139

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.

Panie, przenikasz i znasz mnie,

Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,

widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.

Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.

Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.

Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.

Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?

Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.

Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:

tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.

Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»:

sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,

nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.

Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!

Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.

O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!

Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?

Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.

Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,

i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *