LitanieModlitwy

Litania do św. Ojca Pio

Modlitwa kierowana do stygmatyka św. Ojca Pio z prośbą o jego wstawiennictwo u Boga.

Kim był św. Ojciec Pio?

Święty Ojciec Pio, czyli Francesco Forgione urodził się w 1887 roku. Od najmłodszych lat był wyjątkowym chłopcem. Szukał samotności i lubił oddawać się modlitwie. Objawienia towarzyszyły mu już od 5 roku życia. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit i wstąpił do zakonu.

W 1918 roku św. Ojciec Pio otrzymał stygmaty. Stało się to podczas jego modlitwy przed wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa. Stygmaty pojawiły się na jego dłoniach, stopach i boku. Poza stygmatami regularnie towarzyszyły mu mistyczne przeżycia, wizje, ekstazy. Podczas sprawowania Eucharystii, jak twierdzą wierni biorący w nich udział, św. Ojciec Pio widocznie cierpiał fizycznie.

Moc modlitwy wyjątkowego kapłana

Ze względu na nadprzyrodzone dary, które jednak były dla samego franciszkanina trudem i odpowiedzialnością, święty Ojciec Pio nie pozostał w swej samotności i milczeniu. Tysiące ludzi przychodziło do niego, jak do pośrednika Pana Boga.

W litanii do św. Ojca Pio prosimy o jego modlitwę za nas. Zwracamy się do niego nazywając go znoszącym upokorzenia z cierpliwością czy niezmordowanym w jednaniu grzeszników z Bogiem. Odmawiając litanię prośmy św. Ojca Pio, aby i nas pojednał z Panem Bogiem. Modlitwę tę można jednak odmawiać w dowolnej intencji i może to robić każdy z nas.

Litania do św. Ojca Pio

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Świeta Maryjo, módl się za nami.
Świety Ojcze Pio,
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga.

K. Módl się za nami święty Ojcze Pio.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że sw. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *