LitanieModlitwy

Litania do św. Jana Pawła II

Litania do św. Jana Pawła II jest jedną z możliwości, jakie mamy aby modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, a do tego podtrzymuje pamięć o naszym rodaku.

Dlaczego modlić się do św. Jana Pawła II?

Pierwszym powodem jest oczywiście to, że Karol Wojtyła jest bliski każdemu Polakowi. Był wyjątkowym człowiekiem i niesamowitym papieżem. Modlitwa przez świętego, z którym czujemy jakąś więź jest dużo prawdziwsza.

Po drugie św. Jan Paweł II w czasach, kiedy był papieżem poświęcał wiele godzin dziennie na modlitwę w intencjach wiernych. Jego chęć wypraszania łask dla innych ludzi była wielka. Za pewne i teraz chce, abyśmy zwracali się do niego z naszymi prośbami.

Ostatnim powodem jest fakt, że modląc się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II utrzymujemy pamięć o nim. Oczywiście dziś wydaje nam się nie możliwe, żeby ten święty został zapomniany. Jednak kolejne pokolenia nie będą go w ten sposób, co my. Będą traktować naszego papieża, jak innych świętych z dawnych lat. Przekazujmy litanię i wyjątkowość Karola Wojtyły najmłodszym.

Treść litanii

W litanii do św. Jana Pawła II wymieniamy charakterystyczne dla niego cechy i postawy. Wspominamy kim był i jaki był, dla kogo miał najwięcej uwagi i co dla niego było najważniejsze. Święty Jan Paweł II był ciekawą osobą i niesamowitym duchownym. Módlmy się za jego pomocą, a nasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *