LitanieModlitwy

Litania Loretańska

Litania do Najświętszej Maryi Panny, inaczej znana jako Litania Loretańska jest najpopularniejszą litanią do Matki Bożej. Jest to litania, którą ze śpiewem odmawiamy w miesiącu maju od wielu lat.

Litania Loretańska pochodzi prawdopodobnie z XII wieku, powstała we Francji, jednak tamtejsza wersja nie zachowała się. Znana nam wersja pochodzi zapewne z XVI wieku z Loreto i stąd wzięła się jej nazwa. To w Loreto w bazylice znajduje się, przewieziony z Nazaretu, domek Świętej Rodziny, w którym mieszkała Matka Boża i w którym objawił się jej archanioł Gabriel. Litania do Najświętszej Maryi Panny była tam szczególnie odmawiana. Warto wspomnieć, że samo wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej jest obchodzone 10 grudnia.

Od tamtych czasów wielokrotnie zmieniano treść i formę litanii, aż w końcu otrzymała aktualną wersję. Dużą rolę w jej propagowaniu odegrały zakony katolickie, m.in. dominikanie, kapucyni, karmelici.

Moc Litanii Loretańskiej

Treść Litanii Loretańskiej jest bardzo bogata. Różnorodne wezwania do Matki Bożej mogą skłaniać do głębokich przemyśleń. Wpierw nazywamy Ją Matką, następnie Panną, a na koniec Królową. Zastanówmy się dlaczego tak robimy i co to dla nas znaczy, czy nasza relacja z Maryją jest faktycznie taka jak powinna być, skoro Ona jest tak Wielka i Wspaniała.

Skuteczność Litania do Najświętszej Maryi Panny jest potwierdzona wieloma świadectwami, stąd również wynika jej popularność. Niektórzy nawet są skłonni ostrzegać przed nieprzemyślanym jej odmawianiem.

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Litania Loretańska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowa,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Antyfona
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najśw. Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *