LitanieModlitwy

Litania do Matki Bożej Pokornej

Matka Boża Pokorna to kolejny tytuł Matki Bożej. Wiąże się on z obrazem Maryi z XV wieku oraz z historią opactwa cysterskiego. Chociaż w zasadzie litania jest znana tylko lokalnie to warto ją poznać.

Skąd pochodzi Litania do Matki Bożej Pokornej?

Litania ściśle łączy się z obrazem Matki Bożej Pokornej, który pochodzi z XV, jednak prawdopodobnie jest on kopią obrazu z początku XIII wieku. Wynika z tego, że litania nie może być starsza od tych obrazów, a prawdopodobnie jest od nich kilkanaście lat młodsza. Obraz znajduje się w Rudach, być może odmawiając regularnie tę litanię dane nam będzie odwiedzić ten obraz osobiście.

Jaki korzyści niesie za sobą odmawianie Litanii do Matki Bożej Pokornej?

W litanii zwracamy się do Pokornej Maryi, ale nie pokornej-zlęknionej czy pokornej-niewolniczej, ale jako do pokornej – odważnej i wielkiej w czynie. Prosimy Matkę Bożą o modlitwę za nami oraz o pokorę dla nas, bo tylko dzięki pokorze możemy być dobrymi uczniami Chrystusa i mieć siłę jak Ona.

Maryja była tylko człowiekiem, ale odegrała wyjątkową rolę w historii zbawienia ludzkości, dlatego wierzymy, że modlitwa do niej przynosi szczególne efekty.

Litania do Matki Bożej Pokornej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Niewiasto rajskich obietnic, oręduj za nami
Panno objawień prorockich,
Dziewico natchnień odwiecznych,
Któraś starła głowę węża,
Któraś usłyszała głos anioła,
Któraś Boga wydała na świat,
Monstrancjo żywa,

Wielbiąca Boga hymnem radości, bądź nam wzorem pokory
Doświadczająca wielkości pokornych,
Przewidująca chwałę przyszłości,
Przechowująca pamięć Przymierza,
Łączniczko Testamentów,

Służebnico Słowa, od pychy zachowaj
Wędrowniczko betlejemska,
Strażniczko nazaretańska,
Orędowniczko galilejska,
Kalwaryjska Matko Bolesna,
Jerozolimo nowa,

Przez Twoje poddanie woli Bożej, naucz nas pokory
Przez Twoje szukanie schronienia,
Przez Twoje lęki i strapienia,
Przez Twoje szukanie i znalezienie,
Przez Twoje wchodzenie w Tajemnicę,
Przez Twoją drogę krzyżową,
Przez Twoje czuwanie w Wieczerniku,
Przez Twoje wniebowzięcie,
Przez Twoje królowanie ziemi i niebu,
Przez Twoje objawienia,
Przez Twoje wołanie o pokutę.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Matko Najświętsza – Pani Pokorna. Jesteś czczona od wieków w Tajemnicy Nawiedzenia. Tak jak nawiedziłaś św. Elżbietę, przynosząc w jej dom błogosławieństwo swego – jeszcze nienarodzonego – Syna Bożego, tak przynosisz w nasze pokolenia błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Prosimy Cię, pomóż nam pokonać pychę i zapatrzenie w siebie. Pozwól widzieć sprawy w świetle prawdy Ewangelii, iść drogą Jezusa i żyć dla Niego, a przez Niego dla dobra bliźnich. Prowadź nas do Jezusa Chrystusa – Sługi pokornego, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *