Pismo ŚwięteWiara i Kościół

Czytania ślubne

Dzień ślubu, ten jedyny dzień w życiu wiele osób chce zaplanować sobie bardzo dokładnie i dopasować do siebie, jak najbardziej to tylko możliwe. Oprócz wszystkiego, co związane z wyglądem i weselem również można  dopasować dla siebie czytania ślubne. Nie każdy ksiądz jest chętny do tego, ale często jest taka możliwość, tym bardziej jeśli mamy, co do naszego wyboru jakieś uzasadnienie.

Przygotowania do ślubu a Pismo Święte

Przygotowania do ślubu to dobra okazja do częstszego używania Pisma Świętego. To dobry moment na modlitwy w intencji stworzenia wspaniałego małżeństwa i na zaproszenie Pana Boga do swojego związku na dobre. Jednak przy okazji można również zapoznać się lub przypomnieć sobie fragmenty, które mogą być odczytane podczas Mszy Świętej z ceremonią zaślubin. Oprócz czytań można również wybrać psalm na mszę ślubną.

Jakie czytanie na ślub?

Poniżej proponujemy kilka fragmentów (a w zasadzie zestaw czytań – pierwsze czytanie na ślub, drugie czytanie na ślub i ewangelię na ślub), które naszym zdaniem są bardzo odpowiednie i spodobają się większości z Was. Pamiętajmy, że wybór nie polega na tym, że możemy wybrać dowolny fragment Pisma Świętego, a na tym że możemy wybrać jeden z kilku proponowanych. Czytanie ślubne musi być powiązane z tematem uroczystości.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna.
Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
Dobra żona, to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana.

Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie.
Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości.
Dar Pana, żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę.

Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej.
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.

Syr 26, 1-4. 13-16

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

Oto słowo Boże.

1 P 3, 1-9

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

J 15, 12-16

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *