Wiara i Kościół

Chrzest Jezusa Chrystusa

Chrzest to przede wszystkim obmycie z grzechów, dlatego wielu z nas może dziwić, dlaczego Jezus Chrystus został ochrzczony? Dlaczego jako dorosły, świadomy człowiek poprosił o chrzest zwykłego człowieka.

Chrzest Janowy a Chrzest Święty

Pierwszą sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagą jest to, że chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela nie jest tym samym, co chrzest ustanowiony przez Jezusa. Jan Chrzciciel zapowiadał przyjście Chrystusa i w Jego imię wzywał do zawrócenia. Niektórzy owszem zastanawiali się, czy Jan nie jest Mesjaszem, bo jego działalność była skuteczna, a sam Jan Chrzciciel pełen łask i natchnienia. Chrzest Święty, który ustanowił Jezus po swoim zmartwychwstaniu i który jest sakramentem obmywa z grzechu pierworodnego i włącza do wspólnoty Kościoła. Takiej mocy nie miał chrzest Janowy.

Dlaczego Jezus chciał być ochrzczony przez Jana?

Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela i prosił o chrzest. Chociaż Jan dziwił się i bronił, w końcu zrozumiał, że taka jest wola Boża. Chrystus zrobił to, aby zjednać się z ludźmi, być bliżej nich i pokazać, że teraz i sam Bóg jest człowiekiem. Jego chrzest u Jana trwał chwilę, ponieważ Jezus nie miał grzechów do wyznania. Od momentu chrztu Jezus rozpoczął swoją działalność – miało to więc również znaczenie symboliczne.

Święto Chrztu Pańskiego

Obchodzenie 13 stycznia każdego roku Święto Chrztu Pańskiego wspomina wydarzenie Chrztu Jezusa i jest dla wiernych okazją do odnowienia własnych przyrzeczeń chrzcielnych.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *