LitanieModlitwy

Litania do Serca Maryi

Serce Maryi doczekało się dwóch litanii i nie jest to dziwne, ponieważ każda modlitwa do Matki Bożej jest na wagę złota. Jeśli jakiś człowiek może nas zrozumieć i pomóc nam w naszych ludzkich problemach to na pewno jest to Maryja.

Kult Serca Maryi

Serce Maryi jest szczególnie wywyższane w kościele katolickim, ponieważ Pismo Święte szczególnie je podkreśla. Biblia mówi nam, że Maryja rozważała wszystko w swoim sercu, a serce jej przecież było nieskazitelnie czyste. My również staramy się rozważać wszystko w naszych sercach, ale są one często mocno zabrudzone. Skuteczne rozważanie czegoś w sercu wymaga, aby było one wolne i oddane Panu Bogu.

Dla kogo Litania do Serca Maryi?

Litania do Serca Maryi jest dla każdego, kto chce przez w zasadzie krótkie przemodlenie wydarzeń z Jej życia prosić ją o wstawiennictwo u Boga. Modlić się możemy nią w dowolnym czasie i miejscu, wystarczy tylko, że szczerze pragniemy żyć radośnie w zgodzie z wolą Chrystusa.

Oprócz poniższej litanii istnieje jeszcze Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Jeżeli tylko chcesz możesz modlić się oboma zamiennie lub wybrać jedną, z którą bardziej się utożsamiasz.

Litania do Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, łaski pełne, módl się za nami.
Serce Maryi, najczystsze,
Serce Maryi, najpokorniejsze,
Serce Maryi, najukochańsze,
Serce Maryi, w zwiastowaniu Arko Boga Wcielonego,
Serce Maryi, w nawiedzeniu nowymi łaskami ozdobione,
Serce Maryi, przy narodzeniu Chrystusa weselem napełnione,
Serce Maryi, przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, przy znalezieniu Chrystusa ucieszone,
Serce Maryi, z Jezusem w Ogrójcu w smutku pogrążone,
Serce Maryi, w biczowaniu Chrystusa okrutnie udręczone,
Serce Maryi, w ukoronowaniu Chrystusa wewnętrznymi cierniami przebite,
Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża Chrystusa obciążone,
Serce Maryi, z Jezusem do krzyża przybite,
Serce Maryi, z cierpiącym Jezusem współcierpiące,
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Maryi, ze zmartwychwstającym Jezusem radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim weselem objęte,
Serce Maryi, w zesłaniu Ducha Świętego znowu poświęcone,
Serce Maryi, we wniebowzięciu swoim nad wszystkich Świętych wywyższone,

Abyś nam prawdziwą radość serca otrzymać i utrwalić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas od niewłaściwych rozrywek zachować raczyła,
Abyś duszom zmarłych wieczny odpoczynek uprosić raczyła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *