LitanieModlitwy

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Do Matki Bożej napisanych zostało bardzo wiele litanii. To właśnie Maryja może pomóc nas zjednać sobie Chrystusa i wybłagać dla nas więcej łask, a te są nam bardzo potrzebne. Żyjemy w czasach bardzo łatwego dostępu do kościołów, duchownych, rekolekcji i wydawałoby się, że wiara powinna być prostsza, a jednak wciąż błądzimy.

Dlaczego potrzebujemy litanii do Niepokalanego Serca Maryi?

Sercu Maryi poświęcona jest również inna litania – Litania do Serca Maryi. W tej litanii podkreślamy bardziej niepokalany charakter serca Maryi. Jednak obydwie litanie biorą swoją siłę z Serca Matki.

Maryja jest jedynym zwykłym człowiekiem, którego ominął ciężar grzechu pierworodnego, ponieważ Bóg musiał zadbać o to, aby Syn Boży mógł przyjść na świat w godnych warunkach. To wszystko spowodowało, że jej Serce jest wyjątkowe – silne, mądre i pełne matczynej miłości, której starczy dla każdego nas.

Co nam daje odmawianie Litanii do Niepokalanego Serca Maryi?

Litanie do Maryi to modlitwy, w których prosimy o Jej wstawiennictwo w naszym życiu. Odmawiając Litanię do Niepokalanego Serca Maryi nie tylko zapewniamy sobie pomoc największej z matek, ale przez treść tej litanii również uczymy się, jakie powinny być nasze serca. Serce człowieka powinno umieć się weselić i smucić, powinno reagować na ludzkie krzywdy i być wrażliwe, bo właśnie ta wrażliwość będzie przemieniała nasze postępowanie.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *