LitanieModlitwy

Litania do św. Ignacego Loyoli

Litania do znanego świętego, który może nam pomóc w wielu sprawach. Szczególnie bliski jest matkom oczekującym potomstwa. Odmawiać może ją każdy w prywatnych modlitwach o dowolnym czasie.

Dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem św. Ignacego?

Ignacy Loyola to wzór do naśladowania. Jego nieustanna chęć dążenia do świętości i wzrastania w Panu Bogu jest piękna. Krótka modlitwa, jaką się modlił, która teraz nazywana jest modlitwą św. Ignacego Loyoli może być odpowiednia dla każdego z nas. O ile chcemy wkładać coraz większy wysiłek w bycie uczniem Chrystusa to śmiało z niej korzystajmy. A jeśli chcemy przybliżyć się do świętego Ignacego Loyoli to módlmy się również poniższą litanią.

W Litanii do św. Ignacego z Loyoli zwracamy się do niego podkreślając jego zwłaszcza religijną pracowitość i wrażliwość na drugiego człowieka. Odmawiając wezwania możemy wzbudzić w sobie podobne pragnienia i zmotywować się do pracy nad naszą relacją z Bogiem. Być może dzięki tego pragnieniu i działaniu również dojdziemy do momentu, gdzie będziemy w tak ścisłej bliskości z Panem Bogiem jak Ignacy.

Jeśli czujemy przyciąganie do podstawy tego świętego i czujemy zachwyt nad jego życiem warto również przeczytać jego życiorys i zainteresować się rekolekcjami ignacjańskimi.

Litania do św. Ignacego z Loyoli

Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami

Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej, módl się za nami.
Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji
Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy
Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma
Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie
Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej
Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia
Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej
Ignacy z Loyoli, powierzający się Ojcu Przedwiecznemu
Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego
Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych
Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu
Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu
Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień
Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym
Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne
Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem
Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej
Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach
Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga
Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani”
Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą
Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej
Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego
Ignacy z Loyoli, wiernie realizujący ślubowane rady ewangeliczne
Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego
Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory
Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka
Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego
Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych
Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa
Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła
Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje
Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu
Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *