Modlitwy

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

Ignacy Loyola to patron rekolekcji, żołnierzy i matek oczekujących potomstwa. Dlaczego chcemy go naśladować i chętnie się do niego zwracać? Co może nam przynieść taka modlitwa?

Święty Ignacy Loyola

Ignacy Loyola był duchownym, który założył zakon jezuitów. Zmarł w 1556 roku, a za świętego został uznany w 1622 roku. W pewnym momencie swojego życia zdecydował się na życie pustelnicze i z jego praktyk powstały ćwiczenia duchowe zwane również ćwiczeniami ignacjańskimi. Modlitwy, rekolekcje te opierają się na rachunku sumienia i medytacji. Całe życie Ignacego Loyoli opierało się na rozmyślaniach, jak zbliżyć się do świętości – on często się tym umartwiał, lubił zasady i wymagania.

Modlitwa do św. Ignacego Loyoli

Każdy z nas powinien stawiać w życiu na umartwianie się, ale wielu z nas źle to rozumuje i dlatego nie chce próbować. Modlitwa św. Ignacego może nam pomóc dobrze podejść do tematu oddania się Panu Bogu. Wszystko co mamy, otrzymaliśmy od Boga, mamy się radować, ale jednocześnie musimy być czujni i pokorni. Żeby dobrze umartwiać się o swoje życie wieczne należy nieprzerwanie zdawać sobie sprawę z przemijalności tego świata i ponawiać świadome prośby do Boga o to, aby nami kierował według swojego planu.

Zachęcamy również do modlitwy za wstawiennictwem tego świętego przez Litanię do św. Ignacego Loyoli.

Modlitwa do św. Ignacego Loyoli

Zabierz, Panie, i przyjmij całą
wolność moją, pamięć moją i rozum,
i wolę moją całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś
– Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość
Twoją i łaskę,
albowiem to mi wystarcza. Amen.

Materiały graficzne pochodzą ze strony www.pl.pinterest.com

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *