Wiara i Kościół

Czym jest bierzmowanie?

Sakrament Bierzmowania jest dopełnieniem sakramentu Chrztu Świętego. Najczęściej, ale nie zawsze przyjmuje go grupowo młodzież uczęszczająca do szkoły.

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, nazywanym również charyzmacją. Sakrament Bierzmowania to naznaczenia chrześcijanina Duchem Świętym, czyli umocnienie jego wiary przez dary Ducha Świętego. Osoba bierzmowana dostaje wtedy siłę, aby być dojrzałym i pełnoprawnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Przebieg uroczystości bierzmowania jest wyjątkowy, a przygotowania do tego dnia polegają również na wyborze świadka i wyborze imienia (a właściwie to patrona). Bierzmowanie przyjmują najczęściej uczniowie w wieku ok. 16 lat, ale również możne przyjąć bierzmowanie w dorosłym życiu.

Co młodemu człowiekowi daje bierzmowanie?

Tego samego Ducha Świętego, co apostołowie 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa dostają osoby bierzmowane. W ten sposób na ich duszy odciska się niezatarte znamię przynależności do Pana Boga. Warunkiem przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania jest wcześniejsze przyjęcie Chrztu Świętego i bycie w stanie łaski uświęcającej. Dzięki temu młody chrześcijanin pojmuje głębiej wiarę, może i powinien pogłębiać swoją relację z Duchem Świętym i jednoczy się ściślej z Jezusem Chrystusem. Bezpośrednim celem i korzyścią bierzmowania jest umocnienie w wierze. Od tego momentu dojrzałej i silnej wierze.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *