Wiara i Kościół

Czym jest grzech ciężki?

Grzech ciężki to grzech, który jest popełniony zupełnie dobrowolnie, zupełnie świadomie i dotyczy spraw bardzo ważnych. Aby grzech był grzechem ciężkim wszystkie trzy warunki muszą być spełnione.

Co to jest grzech ciężki?

Jeśli grzech jest popełniony świadomie, dobrowolnie i dotyczy spraw bardzo ważnych to jest to grzech ciężki, inaczej grzech śmiertelny. Nazywa się grzechem śmiertelnym, ponieważ zabiera nam stan łaski uświęcającej i w razie śmierci uniemożliwia nam dostanie się do nieba – w przeciwieństwie do grzechu lekkiego.

Jak odróżnić grzech ciężki od grzechu lekkiego?

Bardzo często, np. robiąc codzienny rachunek sumienia zastanawiamy się, czy grzech, którego się dopuściliśmy jest grzechem lekkim czy ciężkim. Nie jesteśmy pewni, czy możemy przyjąć Komunię Świętą czy nie. Te pytania męczą zwłaszcza osoby w młodym wieku, kiedy nasza dojrzałość cały czas wzrasta i mamy zapał do pracy nad sobą.

Kościół nie daje jasnej wskazówki, jak wśród swoich grzechów rozróżnić grzech ciężki. Najważniejszą podpowiedzią, jest kierowanie się Dziesięcioma Przykazaniami Bożymi i Przykazaniami kościelnymi. Jeśli nadal mamy wątpliwości, zastanówmy się, na ile dany czyn krzywdzi Boga, drugiego człowieka lub mnie samego.

Jak oczyścić się z grzechów śmiertelnych?

Z grzechów śmiertelnych oczyszcza nas wyłącznie spowiedź. W wyjątkowych sytuacjach tj. w momencie bezpośredniego zagrożenia śmiercią grzechy ciężkie gładzi osobisty akt żalu doskonałego albo absolucja udzielona przez kapłana grupie ludzi lub indywidualnie.

Ze względu na wagę grzechów ciężkich i konsekwencję w razie nagłej śmierci nie warto zwlekać ze spowiedzią świętą po popełnieniu grzechu.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *