Wiara i Kościół

Czym jest grzech?

Za grzech większość ludzi uznaje to, co jest złe, ale złe w czyich oczach? Warto znać definicję grzechu, aby w życiu, a zwłaszcza podczas rachunków sumienia nie zostawiać sobie furtki, która pozwoliłaby tłumaczyć w jakiś sposób nasze występki.

Grzech według Kościoła

Grzech można definiować bardzo różnie, a jedna definicja wynika zazwyczaj z drugiej. Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga, ale dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobry, stworzył nas dobrymi, daje i chce miłości. Dlatego wszystko, co czynimy złego względem Boga, bliźniego i siebie samego jest grzechem. Nie można niszczyć ani krzywdzić ludzi, którzy stworzył nasz Pan Bóg. Również kłamstwo jest grzechem ponieważ Bóg jest Prawdą, a kłamstwo pochodzi od Szatana, który posłużył się nim już w Raju.

Grzechy jednak mają różną wagę, bo jedne zupełnie rozdzielają nas od Pana Boga, inne jedynie lekko odsuwają. Rozróżniamy więc:

Czym jest różni grzech lekki od grzechu ciężkiego?

Powyżej znajdują się odnośniki to artykułów, które szerzej omawiają grzechy śmiertelne i powszednie. Najważniejsze jednak jest to, że grzech ciężki to grzech, który dotyczy bardzo poważnych spraw, jest popełniony w pełni dobrowolnie i w pełni świadomie. Te trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. Wszystkie grzechy, które ich nie spełniają są grzechami lekkimi.

Co się dzieje gdy grzeszymy?

Kiedy popełniamy grzech nasza relacja z Panem Bogiem się osłabia i stajemy się słabsi względem kolejnych czekających nas pokus. Jeśli miał miejsce grzech ciężki to tracimy stan łaski uświęcającej otrzymany na Chrzcie Świętym i jesteśmy w niebezpieczeństwie duchowym w razie niespodziewanej śmierci. Aby odzyskać stan łaski uświęcającej należy przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania i wszystkie warunki dobrej spowiedzi.

Zaleca się regularną spowiedź, nawet jeśli nie mamy na sumieniu grzechów ciężkich. Grzechy lekkie w dużej ilości również mocno osłabiają naszą siłę do walki ze złem.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *