Modlitwy

Wierzę w Boga

Apostolski symbol wiary, inaczej apostolskie wyznanie wiary. Krótsza wersja modlitwy Wierzę w Boga i jednocześnie najstarsza. Powstała w Rzymie, w okolicach III wieku.

Kiedy modlimy się Składem Apostolskim?

Najwcześniejszym wyznaniem wiary Kościoła Katolickiego możemy śmiało modlić się w naszych prywatnych modlitwach. W kościele jest ono odmawiane podczas różnych nabożeństw, takich jak np. Różaniec czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Czym jest Skład Apostolski?

Wystarczy przeczytać treść tej modlitwy, aby dowiedzieć się, czym ona jest, czyli wyznaniem wiary, zawierającym wszystkie najważniejsze momenty z historii naszego zbawienia. I chociaż, jako nasze Credo uznaję się drugą wersje modlitwy Wierzę w Boga to ta również nim jest. Po prostu do ceremonii Mszy Świętej wybrano tamtą, ale są one równoprawne.

Obu tych modlitw uczą się dzieci przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej i dorośli kandydaci do Chrztu. Jest ona bardzo ważna i budująca stabilność naszej wiary.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *