Modlitwy

Wierzę w Boga – Credo

Jako katolickie Credo uznaje się oficjalnie dłuższą wersję jednej z ważniejszych naszych modlitw. Chociaż Apostolskie wyznanie wiary również zawiera w sobie fundamenty naszej wiary to podczas Mszy Świętej odmawia się właśnie tą modlitwę.

Skąd się wzięło dłuższe Wierzę w Boga?

Omawiana wersja Wierzę w Boga inaczej nazywana jest nicejsko-konstantynopolitańskich wyznaniem wiary lub Symbolem konstantynopolitańskim. Wynika to z tego, że treść tej modlitwy ułożono w  Nicei, a zatwierdzony został na Soborze już w 381 roku.

Potrzeba, można powiedzieć nowej modlitwy Wierzę w Boga, wynikała z tego, że Apostolski Skład Wiary był krótki i nie uwzględnia wszystkich najważniejszych rzeczy. Konieczne było precyzyjne i pełne wyznania wiary.

Kiedy modlimy się Credo?

Długą wersją Wierzę w Boga modlimy się przede wszystkim podczas niemal każdej Mszy Świętej. Oczywiście poza Eucharystią możemy modlić się nią również w naszych prywatnych modlitwach.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *