Modlitwy

Modlitwa za dzieci poczęte

Modlitwa za dzieci jeszcze nienarodzone to zupełnie naturalny odruch przyszłych rodziców. Robią oni to z troski o swoje dziecko.

Po co modlić się za dzieci nienarodzone?

Głównym celem takiej modlitwy wydaje się zadbanie o dobro dziecka i wyproszenie u Boga jak najwięcej łask dla maleństwa. Oczywiście dobrze jest modlić się o zdrowie i pomyślność dla dziecka, które dopiero jest w brzuchu mamy, ale jest jeszcze druga strona medalu.

Modlitwa za poczęte dziecko, zwłaszcza wspólna modlitwa małżonków, bardzo umacnia i zżywa. Zżywa całą rodzinę, rodziców i dziecko, a jeśli są już inne dzieci na świecie to warto je również zaprosić do tej modlitwy. Niemal zawsze modląc się o łaski dla dziecka obejmuje się modlitwą jego rodziców i całą rodzinę, bo to on niej zależy szczęście dziecka.

Modlitwa za nieznane dzieci poczęte

Duchowa Adopcja to modlitewna praktyka już bardzo rozpowszechniona i popularna. Polega ona na dziewięciomiesięcznej modlitwie za zagrożone dziecko poczęte. Modlitwa za dzieci poczęte, którym grozi morderstwo to nasz obowiązek i serdecznie zapraszamy wszystkich do podjęcia Duchowej Adopcji. Modlimy się wtedy za znane wyłącznie Panu Bogu dziecko.

Modlitwa za dziecko nienarodzone/poczęte

Aniele Boży Stróżu dziecka, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad nim i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. Amen.

A jeśli szukasz modlitwy za dzieci zmarłe nienarodzone to zajrzyj tutaj.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *