Modlitwy

Modlitwa za dzieci

Modlitwa za dzieci jest największym darem, jaki mogą im podarować rodzice. A ze względu na szczególne umiłowanie dzieci w oczach Pana Jezusa wszyscy powinniśmy modlić się za dzieci na całym świecie, a w szczególności za dzieci w Polsce. To one są przyszłością naszego kraju.

Dla kogo modlitwa za dzieci?

Modlitwa za dzieci może dotyczyć naszych własnych pociech, wtedy w zależności od ich wieku proponujemy dwie poniższe modlitwy. I pamiętajmy uczyć dzieci modlitwy, wtedy i one kiedyś pomodlą się za swoich rodziców.

Modlitwa za swoje małe dzieci

Panie Boże dziękuję Ci za wielki dar rodzicielstwa. Proszę, strzeż życia oraz zdrowia moich dzieci i towarzysz im każdego dnia, aby wzrastały w pięknych wartościach. Pomóż nam tworz

Modlitwa za swoje dorosłe dzieci

Dozwoliłeś mi Panie, wychować szczęśliwie moje dzieci. Choć już nie potrzebują jak dawniej mojej opieki i są już dorosłe martwię się o nie każdego dnia. Proszę Boże, mniej moje dzieci w swojej opiece, prowadź każdego dnia, aby zawsze chciały być blisko Ciebie, a wtedy nic im nie zabraknie.

Osobny wpis poświęciliśmy zaś na modlitwę za dzieci nienarodzone.

Modlić się za dzieci mogą jednak wszyscy, zarówno rodzice mogą modlić się za inne, nieswoje dzieci, jak i osoby bezdzietne mogą modlić się za dzieci innych. Modlitwa to samo dobro, dlatego rzadko kiedy są dla kogokolwiek przeszkody do modlitwy. Poniżej modlitwa za dzieci w Polsce.

Modlitwa za polskie dzieci

Ojcze niebieski, Syn Twój Jezus brał dzieci w objęcia, kładł na ich gło­wach ręce i im błogosławił. Proszę Cię ustrzeż dzieci w naszym kraju od wszelkiego zła i wlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo. Niech wzrastają w latach i rozwijają się w mądrości, otocz ich swoją łaską i miłosierdziem, niech poznają i miłują Ciebie i niech strzegą przykazań, aby osią­gnęli szczęście doczesne i wieczne oraz tworzyli piękną Polskę.

Czy powinniśmy modlić się za dzieci?

Dzieci są otoczone szczególną opieką Pana Boga, ale nadal narażone są na różne niebezpieczeństwa i niestety zły wpływ innych ludzi. Nasza modlitwa może pomóc im przejść przez dzieciństwo z ochronną tarczą, tak aby dobro, które w sobie mają pomagało im każdego dnia wzrastać w bożej miłości.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *