Modlitwy

Modlitwa za rodziców

Bycie rodzicem to piękny dar, ale i trudne wyzwanie. Dużo pytań, mało instrukcji. W towarzystwie własnych słabości człowiek stara się wychować dzieci w miłości i mądrości.

Czcij ojca swego i matkę swoją

Tak brzmi czwarte przykazanie boże. Nie bez powodu znalazło się zaraz za przykazaniami odnoszącymi się do Pana Boga. Szacunek do rodziców jest czymś, do czego dzieci są w zasadzie zobowiązane. Jednak najlepiej jeśli wraz z szacunkiem idzie pełna i szczera miłość.

Bycie rodzicem to trudne zadanie i duży obowiązek. Wychowywanie dzieci wymaga stworzenia dobrego, mądrego i kochającego się domu. W takim domu obecność Boga powinna być odczuwalna, a rodzice powinni być wzorem dla dzieci. A wiadomo, że rodzice to tylko ludzie, grzeszni i słabi. Dlatego codzienne stawiania czoła rodzicielstwu jest trudne. Do tego dochodzą sprawy materialne: utrzymanie rodziny, zapewnienie odpowiednich warunków życia. Idealnym rodzicem nikt nie jest i nikt nie będzie, ale samo dążenie do tego na oczach potomstwa też nie jest wcale łatwe.

Modlitwa największy prezent

Jeśli czasami zastanawiamy się, co moglibyśmy podarować swoim rodzicom w zamian za wysiłek i czas poświęcony w ciągu życia dla nas to najlepszą opcją jest modlitwa za nich. Modlitwa za rodziców, czy przyjęcie Komunii Świętej w ich intencji jest największym darem jaki możemy sprawić swoim rodzicom. Poniżej przedstawiamy piękną modlitwę za rodziców.

Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, bezwarunkową miłość do mnie i za ich troskę o moje codzienne potrzeby.

Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy.
Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich nie zawiódł. Pomóż mi cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich w chwilach trudnych, w cierpieniu, chorobie i starości. A gdy przyjdzie godzina śmierci, przyjmij ich, Panie, do swego królestwa.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *