Modlitwy

Modlitwa za dzieci utracone

Utrata dziecka przed jego narodzinami to wielki ból i rozpacz dla rodziców, a szczególnie dla matki. Po ludzku często nie możemy się z tym pogodzić, a Pana Boga zarzucamy pytaniami i oskarżeniami. Warto w takich chwilach modlić się za swoje dzieci, bo chociażby po ludzku da nam to poczucie więzi z nimi.

Po co modlić się za dzieci utracone?

Jeśli przeżyliśmy w życiu utratę dziecka przed jego narodzinami modlitwa za nie pomoże nam poczuć bliskość z nim i zmniejszy siłę brutalnego rozstania. To jest oczywiście aspekt korzyści dla człowieka, ale to też jest sens modlitwy. Dla osoby, która podejmuje się modlitwy Pan Bóg przewiduje łaski. Do tego sama modlitwa otacza swoją treścią i dziecko i rodziców.

Chociaż zmarłe dzieci nie mają szansy zgrzeszyć i nie potrzebują takiej modlitwy, jak zmarli dorośli to są obarczone grzechem pierworodnym i potrzebują wiary Kościoła w zbawienie człowieka. 

Modlitwa za dzieci utracone

Jezu Miłosierny, z ufnością prosimy: ulecz nasze zranienia, ratuj od rozpaczy, uwolnij od bólu i cierpienia, usuń lęki z naszego serca i obdarz nas Twoim pokojem. Maryjo, Matko Pocieszenia, otul swoim macierzyńskim płaszczem nasze dziecko i przedstaw je Miłosiernemu Bogu.

Jeśli chcemy pomodlić się za dziecko utracone kogoś bliskiego, czy po prostu wszystkie dzieci utracone możemy użyć tej samej modlitwy. Oczywiście wtedy prosimy o uleczenie zranień dla rodziców tych dzieci.

Related Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *